Geriye yönelik yararlanılmayan teşvik FIRSATI

Geriye yönelik yararlanılmayan teşvikler için son fırsat!!!

Birçok işveren geçmiş dönemlerde yararlanma hakkı olduğu halde çeşitli nedenlerden ötürü SGK işveren teşviklerinden yararlanamamıştır. Bu işverenlerin geçmiş dönem yararlanılmayan işveren teşvikleri ile ilgili taleplerine SGK olumsuz cevap veriyordu. Bizlerde firmaları dava açma yolu ile teşvikleri almaya yönlendirerek hak ettikleri geriye yönelik teşvik indirimlerinden faydalandırmaya çalışıyorduk.

Davaların çoğalması ve SGK aleyhine durum teşkil etmesi üzerine Kurum sonunda bir düzenleme hazırladı.

Teşviklerden geriye yönelik yararlanma

Yapılan Kanun düzenlenmesine göre "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladıkları halde prim teşviki destek ve indirimlerden yararlanamamış olan işverenler Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde başvurması halinde teşviklerden yararlandırılacaktır."

Bu fırsattan yararlanmayan işverenler söz konusu tarihten sonra başvuru yaptıkları zaman ise geriye yönelik sadece 6 ay için yararlanılmayan teşviklerden yararlandırılacaktır. 

Geriye yönelik teşvik iadeleri nasıl olacak?

Halihazırda ne kadar işverenin teşviklerden yararlanmadıkları tespit edilemediğinden bunun bütçeye etkisi kestirilemiştir. Dolayısıyla tedbir olarak düşündüğümüz şekilde, firmalar nakit olarak iadelerini isterlerse 3 yıllık zaman diliminde iadeler yapılacaktır. Ancak Kurumdan mahsuplaşma yoluna gidilirse aylık primlerinden düşülerek geriye yönelik olarak teşvik indirimleri işverenlere iade edilecektir.