Kilis ve Adıyaman’daki Yeni Yatırımlarda SGK Primi ve Stopaj Yok

22.02.2017 Gün ve 29987 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2017/9917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4.Bölgede yer alan Malatya, Elazığ ile 5.Bölgede yer alan  Kilis ve Adıyaman  Organize Sanayi Bölgesinde 31.12.2017 tarihine kadar başlanılacak olan yatırımlara, yeni teşvikler öngörülmüş olup, bu teşviklere ilişkin açıklamalar özetle şöyledir:

 A- Verilen  Teşvikler Nelerdir?

Veriler:

Adıyaman’da iplik imalatı işiyle uğraşan (G) Tekstil A.Ş.’nin 2016 ve 2017 yatırım faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1- Aynı firma bünyesinde 6 tezgahtan oluşan bir halı fabrikası kurmak için 20.12.2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’ndan 8.000.000.-TL tutarında “Yatırım Teşvik Belgesi” almıştır. Bu yatırıma 12.01.2017 tarihinde başlanılmış ve 31.12.2018 tarihinde tamamlanmış ve fabrikada 01.01.2019 tarihinden itibaren halı üretimine başlanılmıştır.

2-Yatırım harcaması tutarları yıllar itibari ile şöyledir:

Yıllar Yatırım Harcaması Tutarı(TL)
2017 3.000.000.-
2018 2.000.000.-

 

3- Şirket 12.01.2017 tarihinde yıllık %15 faiz oranından 5.600.000.-TL yatırım kredisi kullanmaya başlanılmıştır.

4- Şirketin 2017 dönemi ticari bilanço kârı 6.000.000.-TL, 2018 dönemi ticari bilanço kârı da 10.000.000.-TL dir(Bu kâr iplik imalatıyla ilgilidir).

5- Şirket, halı fabrikasında 01.01.2019 tarihinde asgari ücret üzerinden 100 işçi çalıştırmaya başlamıştır.

İstenenler:

1- Toplam yatırıma katkı tutarı ne kadardır?

2- Yatırıma katkı tutarına isabet eden Kurumlar Vergisi matrahı ne kadardır?

3- 2017 hesap dönemi yatırım katkı tutarı ne kadardır?

4- 2018 hesap dönemi yatırım katkı tutarı ne kadardır?

5- Ocak 2016 döneminde çalıştırılan 1 işçi ile 100 işçi için vazgeçilen SSK primi işveren hissesi ne kadar hesaplanır?

6– 31.12.2017 tarihi itibariyle Devletçe karşılanacak faiz gideri ne kadar olur?

  Çözümler:

1-    Yatırım Katkı Tutarı = 8.000.000x%70 = 5.600.000.-TL’dir.

2- Yatırım Katkı Tutarına isabet eden Kurumlar Vergisi Matrahı(%2 Kurumlar Vergisine tabi matrah) şöyle hesaplanır:

100.- TL’den Vazgeçilen Kurumlar Vergisi                   18.-TL ise,

X                                                                              5.600.000.-TL

X= 100 x 5.600.000/18 = 31.111.000.-TL ‘dir. Ancak, 2017 yılı yatırım harcaması tutarı 3.000.000.-TL olduğundan, bu tutara göre indirimli Kurumlar Vergisi matrahı hesaplanmalıdır. Buna göre;

 

100.- TL’den Vazgeçilen Kurumlar Vergisi                   18.-TL ise,

X                                                                              3.000.000.-TL

X= 100 x 3.000.000/18 = 16.666.000.-TL ‘dir.

3- 2017 Yatırım Katkı Tutarı = 3.000.000.-TL

4- 2018 Yatırım Katkı Tutarı = 5.600.000 – 3.000.000 = 2.600.000.-TL

Buna göre, %2’ye tabi Kurumlar Vergisi matrahları ile 2018 hesap dönemine devreden yatırım katkı tutarı matrahı şöyle hesaplanır:

 

Dönemler Net Kazanç %20’Ye Tabi

Kazanç

%20’Ye Tabi

Vergi

%2’Ya Tabi

Kazanç

%2’Ya Tabi

Vergi

Vazgeçilen

Kurumlar V.

2017 6.000.000 0 0 6.000.000 120.000 1.080.000
2018 10.000.000 0 0 10.000.000 200.000 1.800.000
TOPLAM 16.000.000 0 0 16.000.000 320.000 2.880.000
Devreden Yatırım Katkı Tutarı Matrahı 31.111.000 – 16.000.000 = 15.111.000

 

 5- Bir işçi için vazgeçilen SSK Primi İşveren Hissesi şöyle hesaplanır:

Buna göre, 100 işçi için vazgeçilen;

Ücret ve Kesintiler Tutar (TL) Vazgeçilen Tutar(TL)
Brüt Asgari Ücret 1.777,50 0
SSK İşçi Payı (%14) 248,85 248,85
İşsizlik İşçi Payı (%1) 17,78 0
Gelir Vergisi Stopajı 226,63 226,63
Damga Vergisi 13,49 0
Kesintiler Toplamı 506,75 0
Net Ücret 1.270,75 0
SSK İşveren Payı (%19,5) 346,61 346,61
İşsizlik İşveren Payı (%2) 35,553 0
  TOPLAM 822,09

 

SSK Primi işçi payı       = 100 x 248,85 =24.885-TL ,

SSK Primi işveren payı = 100 x 346,61 =34.661.-TL ,

Gelir Vergisi Stopajı      = 100 x 226,63 =22.663.-TL

6- 31.12.2017 Tarihi itibariyle, devletçe karşılanacak faiz tutarı şöyle hesaplanır:

Toplam Faiz Gideri = ((5.600.000x%15)/12) x 8 =560.000.-TL

Devletçe Karşılanacak Faiz Gideri = ((5.600.000x%7)/12) x 8 =261.333.-TL

 

Zekeriya ASLAN

Yeminli Mali Müşavir

Kaynak:  MuhasebeTR