Terörle bağlantısı olan kamu personelinin sözleşmesi feshedilecek!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 22.03.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Yapılan değişikliklerle birlikte terör bağlantılı sözleşmeli kamu personellerinin sözleşmeleri feshedilecek. Ayrıca yapılan düzenleme ile birlikte sözleşmeli personellerde güvenlik soruşturmasından geçirilecek.

TERÖRLE BAĞLANTISI OLAN KAMU PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

22 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yer alan sözleşmeli personellerle ilgili değişiklik esaslarına göre sözleşmeli personel olarak işe başlayacaklara işe başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılabilecek. Güvenlik soruşturması kamuda görev yapan memurlar ve geçici personeller için geçtiğimiz aylarda yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmişti. Sözleşmeli personeller için yapılan bu düzenleme ile birlikte kamuda işe alımlarda, atamalarda güvenlik soruşturmaları hemen hemen tüm personellere getirilmiş oldu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütlerine sempati duyan ve örgüt bağlantılı kişilerin kamuda istihdam edilmesini engellemeye yönelik kamuda alınan bazı tedbirler ve yapılan düzenlemeler sürüyor. 676 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri içerisine eklenen maddeyle (madde 48) memur olarak atanacaklar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçirilecek.

TÜM KAMUDA UYGULANACAK

Sonraki dönemlerde geçici personellerin istihdamı için yapılan düzenlemede de aynı uygulama hayata geçirilmiş olup, memurlar gibi geçici personeller de işe başlarken güvenlik soruşturmasından geçirilecek. MEB personeli, kamu personeli, öğretmen, memur, okul müdürü, müdür yardımcısı, müfettiş vb tüm atamalarda atama öncesi ve işe başlama yapmadan önce kişiler güvenlik soruşturmasından geçirilecekler.

22 Mart tarihli Resmi Gazete'de yer alan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar;

1) Sözleşmeli personel işe başlatılmadan önce güvenlik soruşturmasından geçirilecek

2) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, bu örgütlerin propagandasını yapan sözleşmeli personelin görevine son verilecek.

3) Yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan ikramiyelerine ek olarak "Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler" de ödenebilecek.

TERÖR BAĞLANTISI OLANIN İŞİNE SON

Yapılan düzenlemede birinci maddede yer aldığı gibi sözleşmeli personeller güvenlik soruşturmasından geçecekler. İkinci maddede yer alan hükme göre ise terör örgütü bağlantısı olan, iş birliği içerisinde yer alan, örgüte yardım eden sözleşmeli personellerin sözleşmeleri feshedilecek.