Torba Dolusu Müjde Geliyor !

TORBA KANUNDA NELER VAR?

Esnaftan Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenlere, gurbetçilerden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, çiftçilerden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışanlara kadar milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmayı bekliyor.

Yasanın sağladığı imkânlardan bazıları şöyle:

* Gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemelerinin yüzde 5’i indirilecek.

* KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek.

* Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. Ancak bu gayrimenkullerini 1 yıl satamayacaklar.

* Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde Genel Sağlık Sigortalısı sayılacak.

* Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak. Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6’sı Hazine, yüzde 5’i çiftçi tarafından karşılanacak. İlk taksit Ekim sonuna kadar, izleyen taksitleri Ekim 2018’den başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam 5 taksitte ödenecek.

* TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 itibarıyla geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar yeniden yapılandırılacak. TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yeniden yapılandırılacak.

PRİMLERİN FAİZLERİ SİLİNİYOR

* Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4.2 milyon kişinin primi düşecek. Gelir seviyesine göre 3 ayrı prim tarih oluyor, tek prim dönemine geçiliyor. Bu prim de 53,32 lira olacak.

* 71,10 lira prim ödeyen kişi ayda 17,78 lira, yılda 213,36 lira kazanacak. 213,30 lira prim ödeyen ise ayda 159,98, yılda 1.919,76 lira daha az ödeme yapacak. 426,6 lira prim ödeyenlerin kazancı ise aylık 373,28, yıllık 4.479,36 lira olacak.

* GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı gelecek. 12 ay içinde gelir testine başvurulursa, faizler ve gecikme zamları silinecek. Aylık borcun aslı 53,32 lira ve üzerindeyse; 53,32 lira üzerinden borç yeniden hesaplanacak. 5 milyon kişinin faiz ve cezası silinecek, borç 12 eşit taksitte ödenebilecek. Hükümler 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

İŞSİZ ESNAFA BİN 411 TL MAAŞ

* İşyerini kapatan ya da zor durumda kalan Bağ-Kur’lulara belirli bir süre destek sağlamak amacıyla Ocak 2018’de Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak.

* Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek.

* Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle ödenek verilecek.

* Ödeneğin günlük tutarı, günlük ortalama kazancın yüzde 40’ı kadar olacak.