HAKKIMIZDA

Hedefte “insan”, hizmette “memnuniyet”, tasarrufta “ihtiyaç”  söylemi ile yola çıkan İNS Danışmanlık Hizmetleri Türkiye genelinde hizmet verdiği, ülkemizin lokomotif firmalarına her geçen gün katma değer katmayı kendisine vazife edinmiştir.

Özellikle çalışma hayatında yapılan önemli reformlarla birlikte hayata geçirilen yasal düzenlemelerin fazla olması, gerek çalışanları gerekse de işverenleri güncel uygulamalar açısından maalesef zorda bırakmaktadır. Bu nedenle uygulamalarda iş görümü açısından zorluklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede çok kolay diyebileceğimiz bir husustan ötürü firmalar ağır yaptırımlarla karşı karşıya gelmektedir.

Bununla beraber girdi maliyetlerinin çok büyük önem arz ettiği son dönemlerde firma giderlerinin azaltılması büyüme odaklı şirketler için çok önemlidir. Bu kapsamda gündemde olan ve hali hazırda uygulanan teşvik uygulamalarından sağlıklı bir şekilde yararlanmayan firmalar, rekabet açısından rakip firmalara nazaran geride kalmaktadırlar.

Bu çerçevede alanında uzman ekip tarafından kurulan İNS Danışmanlık Hizmetleri firmaların çalışma hayatında ihtiyaç duyduğu tüm çözümlemelere profesyonel çözümler üreterek hizmet etmektedir.

Şirket uzmanlık alanlarımız; İş Hukuku, Toplu İş Sözleşmeleri,  Sendikalar Kanunu, Deniz İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancıların Çalışma İzinleri, Yatırım Danışmanlığı, Teşvik Danışmanlığı, İş Davaları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Bordrolama, İnsan Kaynakları, Vergi Hukuku, Finansal ve Mali Analizler gibi çalışma ve ekonomi hayatı için önem arz eden konulardır.

Uzmanlıklarımız çerçevesinde firmalara:

  • Her ay düzenli sirküler hizmeti,
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında firmaların sözlü, yazılı ve mail yoluyla, bilgilendirilmesi,
  • Firmaların vergi ve mali konularda incelemelerinin yapılması,
  • Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu üşkelerine yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi,
  • Yurtdışından nitelikli uluslararası sertifikaya sahip yabancı uyruklu işçi istihdamı,
  • ÖTV ve KDV iadeleri konusunda danışmanlık,
  • Firmaların denetim süreçlerini takip etmek ve denetime hazırlayıcı etkin analiz raporları hazırlamak,
  • Belirli periyotlarda firmaların kayıt ve belgelerinin yerinde incelenmesi ve ilgili departmanların güncel mevzuat hususunda bilgilendirilmesinin sağlanması,
  • Güncel mevzuatlarla ilgili (vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku) çalışanlara eğitimler verilmesi,
  • Firmaların teşvik potansiyellerinin ücretsiz incelenmesi ve teşvik çalışmalarının yapılması.