İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro

(Asgari ücret; 2017 yılı için (01.01.2017 – 31.12.2017) aylık brüt 1.777,50 TL net 1.270,75 TL olarak dikkate alınmıştır)

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
(2016)

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
(2017)

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret
01/01/2017-31/12/2017

Bekâr ve 16 Yaşından Küçükler İçin

123,53 TL

133,31 TL

1.404,06 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

148,23 TL

159.97 TL

1.430,72 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166,67 TL

179.97 TL

1.450,72 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

123,53 TL

133.31 TL

1.404,06 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05 TL

153.30 TL

1.424,05 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58 TL

173.30 TL

1.444,05 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

172,94 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

185,29 TL

213.30 TL

1.484,05 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Boşanmış çocuksuz

123,53 TL

133,31 TL

1.404,06 TL

Boşanmış 1 çocuk

142,05 TL

153.30 TL

1.424,05 TL

Boşanmış 2 çocuk

160,58 TL

173.30 TL

1.444,05 TL

Boşanmış 3 çocuk

172,94 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Boşanmış 4 çocuk

185,29 TL

213.30 TL

1.484,05 TL

Boşanmış 5 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Boşanmış 6 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

(*) Uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisinden fazla olamayacağı için, 2017 yılında çalışana (mükellefe) asgari geçim indirimi çerçevesinde yapılacak ödeme 226.63 TL’yi geçemez. Bu nedenle, eşi çalışmayanlara 4 çocuktan fazlası, eşi çalışanlar ile boşanmış 6 çocuktan fazlası için ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

UYGULAMA

•İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

•İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

•İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde;

•Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır.

•Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

•Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

•Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

•Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

•Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir.

•İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir.

•Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

•Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA MODÜLÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Asgari İşçilik Oranları

Sıra No

İş Kolu

Asgari İşçilik Oranı %

 

I – AĞAÇ – BAHÇE – ORMAN – PARK

 

1

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)

7

2

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)

30

3

Ağaç dikimi (makineli)

10

4

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)

10

5

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)

20

6

Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli – arazöz)

6

7

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli)

10

8

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz)

30

9

Ağaçtan kozalak toplama

35

10

Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)

6

11

Arazi sulama (cebri sulama)

30

12

Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)

10

13

Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)

9

14

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli)

6

15

Aşı çalışması

30

16

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

10

17

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) (arazözle sulama hariç)

35

18

Bank ve çöp kovası imalat ve montajı

9

19

Biçer Döver ile hasat

8

20

Budama işi (makas, testere vs.)

35

21

Budama işi (makineli)

10

22

Çalı veya çiçek dikimi

 
 

a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise

9

 

b) Çalı veya çiçek idarece verilir ise

30

23

Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı

30

24

Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli)

6

25

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli)

10

26

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz)

35

27

El ile hasat yapılması

30

28

Fidan Dikilmesi

 
 

a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde

9

 

b) Fidanların idarece verilmesi halinde (Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların ihalelerinde)

30

29

Fidanların araziye dağıtımı

25

30

Fidanlık bakım işi (arazözle sulama hariç)

35

31

Futbol sahası çimlendirilmesi işi (doğal çim)

15

32

Halı döşenmesi (spor sahalarına)

12

33

Hayvan gölgeliği yapımı (ahşaptan)

15

34

Hayvan kaşınma kazığı (antiseptik gres yağlı)

15

35

Hobi bahçesi inşaatı

12

36

İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile)

20

37

İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)

8

38

Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)

7

39

Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi

15

40

Ot – saman – sap balyalama işi (makineli)

10

41

Ot alma – ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)

35

42

Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli)

10

43

Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi

10

44

Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)

7

45

Park İnşaatı

 
 

a) Donanımlı Parklar (içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar, vb. bulunan)

10

 

b) Semt Parkları

12

46

Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla)

30

47

Parklarda oyun grupları

9

48

Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)

35

49

Rulo çim temini ve serilmesi

12

50

Silaj taşıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.)

7

51

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli)

25

52

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

15

53

Süt Sağımı (makineli)

6

54

Süt Sağımı (makinesiz)

30

55

Şelale inşaatı

10

56

Teraslama (makineli)

10

57

Teraslama (makinesiz)

30

58

Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)

30

59

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli)

10

60

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz)

30

61

Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle)

30

62

Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile – buldozer greyder vs.)

4

63

Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)

20

 

II – AKARYAKIT – DOĞALGAZ – PETRO KİMYA – RAFİNERİ

 

1

Akaryakıt depolama tankları tesisi

9

2

Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)

9

3

Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı

9

4

Akaryakıt tankları katodik koruma,

9

5

Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) (her türlü imalat dahil)

8

6

Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması

12

7

Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (kumlama boya dâhil)

12

8

Rafineri ve petro kimya tesisleri

9

9

Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı (her türlü imalat dahil)

10

10

Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)

6

11

Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)

6

12

Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)

6

 

III – BARAJ – GÖLET – SULAMA

 

1

Baraj onarımı (beton) (komple)

7

2

Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple)

5

3

Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple)

5

4

Barajda gentomat uygulaması

5

5

Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

6

6

Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

5

7

Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

5

8

Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi

8

9

Dolu savak inşaatı (münferit)

6

10

Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi

7

11

Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)

9

12

Regülâtör inşaatı (komple)

6

13

Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)

6

14

Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi)

6

15

Sulama kanalları elle temizliği

 
 

a) Ana kanal temizliği

30

 

b) Yedek kanallar ( kısmen işçi kısmen makineli )

17

16

Sulama kanalları temizliği (makineli)

4

17

Sulama tesisi sifon yapılması

10

18

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem)

8

19

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) (harfiyat hariç)

9

20

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi)

6

21

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi)

9

22

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (center pivot sulama sistemi)

9

 

IV – BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)

 

1

Açık spor sahası yapılması (basketbol ve voleybol kullanım amaçlı)

9

2

Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil)

10

3

Ahşap palet tamiri

15

4

Ahşap palet yapımı

10

5

Ahşap yapı karkası

15

6

Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat)

13

7

Baskı beton yapılması

8

8

Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı

9

9

BİNA – Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (hazır beton hariç)

8

10

BİNA – Aerodinamik labaratuvar inşaatıi

9

11

BİNA – Ahşap kaplama işi

11

12

BİNA – Ahşap parke yapılması

15

13

BİNA – Akrilik antiskid zemin kaplama

10

14

BİNA – Akustik panel duvar kaplama

10

15

BİNA – Alabalık üretim istasyonu inşaatı

9

16

BİNA – Alçıpan duvar

7

17

BİNA – Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı

12

18

BİNA – Alüminyum doğramadan pencere yapımı

12

19

BİNA – Alüminyum giydirme dış cephe yapımı

12

20

BİNA – Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)

10

21

BİNA – Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.

9

22

BİNA – Andezit plak taş döşenmesi ve benzer işler

10

23

BİNA – Anıt mezar inşaatı

10

24

BİNA – Asansör revizyonu

12

25

BİNA – Asansör tesisatı (engelli)

7

26

BİNA – Asansör tesisatı (yeni)

7

27

BİNA – Asma germe membran işleri

9

28

BİNA – Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç)

10

29

BİNA – Banko ve dolap vb. işleri

10

30

BİNA – Bayrak direği yapılması (boya dâhil)

10

31

BİNA – Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit)

9

32

BİNA – Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple)

9

33

BİNA – Bina cephesine reklam

10

34

BİNA – Boya, badana ve sıva yapılması

15

35

BİNA – Cam takılması işi (cam temini ve takılması)

10

36

BİNA – Cam filmi kaplanması

7

37

BİNA – Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)

10

38

BİNA – Çevre düzenleme (Taş duvar ve parke taşı döşenmesi hariç)

9

39

BİNA – Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü)

7

40

BİNA – Depreme karşı güçlendirme işi

12

41

BİNA – Doğalgaz veya fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı)

10

42

BİNA – Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)

8

43

BİNA – Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı

9

44

BİNA – Elektrik tesisatı

10

45

BİNA – Elektrikli yangın ihbar tesisi

10

46

BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)

15

47

BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)

5

48

BİNA – Granit Plak döşenmesi

10

49

BİNA – İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması )

10

50

BİNA – İnce yonu taş kaplama yapılması (duvarlarda)

16

51

BİNA – Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işleri

10

52

BİNA – Karot alma

6

53

BİNA – Kurşun ve bakır kaplama

10

54

BİNA – Laminant parke döşemesi

10

55

BİNA – Paratoner tesisatı işi

10

56

BİNA – Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı

7

57

BİNA – Su basman altı temel imalatı

9

58

BİNA – Traverten kaplama

10

59

BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple)

7

60

BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil) (taş duvar ve parke taşı döşeme hariç)

7,3

61

BİNA – Yığma inşaat (komple)

12

62

BİNA – Yıkım ve söküm (insan gücü ile)

30

63

BİNA – Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)

6

64

Binalara poliüretan dış cephe kaplaması yapılması

12

65

Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs.) (sıva ve boya dahil)

13

66

Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makineli)

10

67

Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makinesiz)

30

68

Brülör tesisatı

7

69

Brülör tesisatı onarımı

10

70

Buz pateni pisti yapımı

9

71

Cami inşaatı (binada dâhil komple)

10

72

Cami minaresi inşaatı (betonarme)

9

73

Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)

10

74

Cami minaresi inşaatı (tuğla)

16

75

Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)

16

76

Cami şadırvan-çeşme inşaatı

10

77

Cila Yapılması (fırça ve rulo ile)

15

78

Cila Yapılması (makineli)

7

79

Çamaşırhane tesisatı onarımı

8

80

Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği

30

81

Çatı yağmur olukları temini ve montajı

9

82

Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme

15

83

Çatıların alüminyum ile kaplama işi

10

84

Çelik çatı yapımı

 
 

a) Karkas

9

 

b) Karkası ve kapalması dahil

10

85

Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)

12

86

Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı

9

87

Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri

10

88

Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. komple)

13

89

Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası

10

90

Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil)

8

91

Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.)

15

92

Çok katlı otopark inşaatı (çevre düzenlemesi hariç)

9

93

Dekorasyon işleri

11

94

Demir korkuluk yapılması

10

95

Dış cephede mermer kaplama (mermer, traverten v.b.)

12

96

Dış cephe süslemesi (her şey dahil)

13

97

Doğalgaz santrali inşaatı (komple)

7

98

Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)

30

99

Elektrik tesisatı onarımı

12

100

Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar)

9

101

Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar)

10

102

Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil)

8

103

Eski eser görünümlü bina inşaatı

12

104

Fabrika elektrik kuvvet tabloları

6

105

Fabrika elektrik kuvvet tesisatı

6

106

Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)

20

107

Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)

30

108

Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)

9

109

Fotosel, otomatik kapı yapılması

9

110

Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları

9

111

Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması)

10

112

Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üst yapı hariç)

9

113

Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple)

6

114

Hasır çelik (bina hariç)

6

115

Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)

12

116

Hastane tesisatı (oksijen, azot, vakum)

10

117

Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

118

Havalandırma ve klima tesisatı

8

119

Havalandırma ve klima tesisatı onarımı

12

120

Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)

 
 

a) Dış sahada

10

 

b) Kapalı

9

121

Havuz inşaatı (yangın)

9

122

Havuzların bakım onarımı

12

123

Hertürlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı)

 
 

a) Vakıf birim fiyatları ve Kültür Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar

20

 

b) Diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları

13

124

Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)

5

125

İzolasyon işleri – Isı ve ses yalıtımı (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru,depo,tank vb.)

10

126

İzolasyon işleri – Su yalıtımı (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)

7

127

Kalorifer tesisatı

7

128

Kalorifer tesisatı onarımı

10

129

Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil)

9

130

Kapalı spor salonu inşaatı

9

131

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap)

15

132

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.)

12

133

Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (konvansiyonel metodla) (çevre düzenleme dahil, taş duvar ve parke taşı döşeme hariç)

9

134

Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (tünel kalıp) (çevre düzenleme dahil, taş duvar ve parke taşı döşeme hariç)

7.30

135

Katı atık depolama alanına gaz drenaj bacaları yapım işi

8

136

Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil)

7

137

Katı atık entegre bertaraf tesisi ( komple ayrıştırma, enerji üretim vs.)

6

138

Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı

9

139

Kompakt laminant levhalarla bölme yapılması

7

140

Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi (herşey dahil)

11

141

Kule inşaatı (betonarme)

9

142

Kule inşaatı (çelik konstrüksiyon)

9

143

Kutu profillerle kapı, pencere yapımı

10

144

Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı

25

145

Limnigraft kulesi inşaatı

9

146

Merdiven basamaklarına karo kaplaması

10

147

Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar

10

148

Mezarlık bakımı

30

149

Mezbaha inşaatı (komple)

9

150

Mini halı futbol sahası inşaatı (tribün, sosyal tesis hariç)

10

151

Mutfak Tesisatı

7

152

Mobil buz pisti yapılması

8

153

Mobil tuvalet kurulumu ve bakımı

14

154

Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil)

10

155

Müşterek tesisat (bina içi)

8

156

Müşterek tesisat onarımı

12

157

Ondolin çatı örtüsü

10

158

Otomatik kontrol tesisatı

7

159

Otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

160

Portatif tribün yapılması

9

161

PVC profil, ısıcam temini ve takılması

10

162

PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama

5

163

Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç)

9

164

Rüzgar Enerji santrali inşaatı (komple)

6

165

Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)

2

166

Sayding dış cephe kaplama

10

167

Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı (kayar ve katlanır kapı)

9

168

Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon kaplanması) (inşaat, elektrik, tesisat dahil)

9

169

Sera inşaatı (prefabrik sistemle) (altyapısı ve diğer imalatlar dahil)

7

170

Seramik döşenmesi

 
 

a) Malzemeli

10

 

b) Malzeme idareden

30

171

Sıhhi tesisat

9

172

Sıhhi tesisat onarımı

12

173

Slaj çukuru inşaatı (beton)

9

174

Soğuk hava deposu inşaatı (komple)

7

175

Split klima ve tesisatı

7

176

Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması

15

177

Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması

7

178

Stadyum içinde tartan pist yapımı

9

179

Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)

6

180

Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)

7

181

Taban tuğlası ile kaplama

10

182

Tarihi eserlerde çatlaklara enjeksiyon yapılması

10

183

Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)

 
 

a) Malzemeli

9

 

b) Malzeme idareden

25

184

Telesiyej, teleferik montaj işi

9

185

Teknolojik akvaryum yapılması (inşaat, elektrik, mekanik işleri, merkezi otomasyon sistemi varsa yağmur oramnaları dahil)

7

186

Tıbbi Atık lagünleri yapım işi

6

187

Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi alımı ve montajı

6

188

Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı) (her şey dahil)

7

189

Tuğla duvar örülmesi (temini ve örülmesi)

16

190

Üstü kapalı semt pazarı yapımı (alt yapısı dahil)

9

191

Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu

5

192

VRF (Değişken gaz debili klima) tesisatı

8

193

Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)

9

194

Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi

7

195

Yüklenicinin kendi beton santralında ürettiği beton

6

196

Yürüyen merdiven tesisi

7

197

Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı

8

     
 

V – DENİZ – DERE – LİMAN – İSKELE – MENDİREK

 

1

Balık üretim tesisi inşaatı

9

2

Balıkçı barınağı inşaatı (her şey dahil)

6

3

Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)

6

4

Deniz iskele inşaatı (herşey dahil)

6

5

Deniz tahkimat inşaatı (istifli)

8

6

Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz)

6

7

Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli)

5

8

Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)

6

9

Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)

9

10

Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli)

4

11

Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı)

18

12

Gemi ile deniz taraması

6

13

Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama

6

14

İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması

15

15

İskele onarımı (herşey dahil)

7

16

Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)

 
 

a) İstifli

8

 

b) İstifsiz

6

17

Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)

9

18

Liman inşaatı (herşey dahil)

7

19

Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri (herşey dahil)

7

20

Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı

9

21

Usturmaca yapılması (lastik tamponla)

5

 

VI – ELEKTRİK – MONTAJ

 

1

Ag – Og elektrik tesisi bakım onarımı

9

2

Ag – Og elektrik tesisi demontaj işi

9

3

Ag – Og elektrik tesisi demontajdan montaj işleri

18

4

Ag – Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri

 
 

a) Beton direkli

6

 

b) Galvanizli direk ve ağaç direkli

6

 

c) Kaynaklı demir direkli

8

 

d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli

7

5

Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi

15

6

Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli)

6

7

Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli)

7

8

Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli)

9

9

Ana besleme hatlarının onarımı

9

10

Ana dağıtım panolarının tadilatı

10

11

Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon)

8

12

Armatür demontajı

9

13

Armatür montajı

10

14

ATS (Otomatik tren durdurma seti)

7

15

Bara imali ve montajı

8

16

Bilgisayar bakım onarımı

12

17

Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması

10

18

Bilgisayar yazılımı

20

19

Caddelerde ledli bilgilendirme ekranları kurulması

7

20

Cadde, sokak süsleme aydınlatılması

10

21

Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi

9

22

Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme)

10

23

Elektrik direk deplasesi

8

24

Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması

6

25

Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı

20

26

Elektrik sıra çağrı sistemi alımı ve kurulumu (bankalar, hastaneler v.b.)

6

27

Endeks okuma (bilgisayarla)

15

28

Endeks okuma işi (klasik)

30

29

Enerji kesme, açma, ihbar bırakma

30

30

Enerji nakil hattı tel çekimi işi

7

31

Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ)

8

32

Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple)

 
 

a) Direk imalatı fabrikasyon

7

 

b) Direk imalatı yükleniciye ait

8

33

Giriş kontrol sistemi tesisi

6

34

Güvenlik kamera sistemi tesisi

6

35

Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)

6

36

Havai hatların yeraltına alınması (komple)

8

37

İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması

9

38

Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı

7

39

Jeneratör montajı

6

40

Jeneratör revizyonu

12

41

Kablo tavası döşenmesi

8

42

Kapalı devre TV sistemi

6

43

Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı

6

44

Kesintisiz güç kaynağı montajı

6

45

Kompanzasyon tesisi

6

46

Kumanda panosu içi işlemleri

10

47

Mobese kurulması

6

48

Motor ve stator sarımı

12

49

OG Şönt kapasitör bankaları ve teçhizatı montajı

6

50

Pano imali ve montajı

10

51

Panolara besleme hattı çekilmesi

7

52

Plaka tanıma sistemi

7

53

Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı

12

54

Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi

7

55

Radyolink pilon inşaatı

10

56

Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi

6

57

Sayaç sökme, takma işleri

 
 

a) Sayaç idareden

30

 

b) Sayaç yükleniciye ait

9

58

Skada sistemi (SCADA)

6

59

Sökülen trafonun değerlendirilmesi

18

60

Tank atış alanları elektronik hedef sistemi

6

61

Telefon santrali montajı

6

62

Telekomünikasyon tesisi işleri

6

63

Topraklama tesisatı

10

64

Trafo merkezleri montajı

 
 

a) Bina tipi

6

 

b) Direk tipi

8

 

c) Şalt tipi

7

65

Tranşe arıza işi (komple)

9

66

Turnikeli geçiş sistemi

6

67

Vedop ve vedos alt yapıları

9

68

Yeraltı kablosu döşeme işi (komple)

6

69

Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi

10

70

Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)

8

 

VII – HAMALİYE

 

1

Hamaliye işi

35

2

İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye)

30

 

VIII – HAVAALANI

 

1

Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) (herşey dahil)

4

2

Hava Alanı (beton pist yapımı) (herşey dahil)

4

3

Hava Alanı taksi yolu onarımı (asfalt)

7

4

Hava Alanı (bina inşaatı)

9

5

Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı

7

6

Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler

7

7

Hava Alanı ısı merkezi inşaatı

9

8

Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması

9

9

Hava Alanı radar ikmal inşaatı

7

10

Hava Alanı taksi yolu inşaatı

4

11

Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)

6

12

Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)

9

 

IX – İÇME SUYU – KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma)

 

1

Akım gözlem istasyonu yapılması (inşaat işleri, eşik yapımı vb. betonarme veya çelik konstrüksiüyon imalatlar + elektrik ve tesisat scada vb.)

8

2

Atık su arıtma tesisi

 
 

a) Klasik tip (herşey dahil)

9

 

b) Paket tip (herşey dahil)

7

3

Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması

7

4

Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple

8

5

Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı

9

6

Biyolojik arıtma tesisi

9

7

Boru tazyik testi

6

8

Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu sistemi

7

9

İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)

9

10

İçme suyu abone bağlantısı

15

11

İçme suyu arıtma tesisi inşaatı (herşey dahil)

9

12

İçme suyu elektrik tesisi işi

7

13

İçme suyu inşaatı şehiriçi (komple) (söküm,dolgu vs.,herşey dahil) (malzemeli)

8

14

İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, her şey dahil)

6

15

İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli)

10

16

İçme suyu katodik koruma tesisi

9

17

İksa (imalat dâhil)

8

18

Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği)

6

19

Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli)

8

20

Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile)

35

21

Kanalizasyon temizliği borular-ızgaralar (makine, pompa ile)

8

22

Kanalizasyon borularının kazısız lokal tamiratlarının yapılması

6

23

Kolektör inşaatı

8

24

Kolektör temizliği (makineli)

8

25

Köy içme suyu inşaatı (herşey dahil)

8

26

Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)

6

27

Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı

10

28

Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)

9

29

Su deposunun bakım ve onarımı

10

30

Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)

35

31

Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile)

15

32

Su kuyusu açma (makineli)

6

33

Su saati okuma (bilgisayarlı)

15

34

Su sondaj ve enjeksiyon işleri

6

35

Taban suyu gözlem kuyusu açılması

8

 

X – KİTAP – ANKET – SOSYAL YARDIM – TORBA – İKRAM KUTUSU – ORGANİZASYON

 

1

Ambalajlama nakil ve dağıtım

10

2

Anket, istatistik vs.

20

3

Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarını basılması

7

4

Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarını basılması, totem ve bilboard vb. yerlere montajı

10

5

Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı

10

6

İkram kutusu imalatı

7

7

Kitap – kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi

5

8

Organizasyon (festival, fuar, konser vb.)

12

9

Oy verme kabini ve aparatları imalatı

7

10

Sosyal yardım nakli ve dağıtımı

17

11

Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.)

10

12

Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması

10

 

XI – KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ

 

1

Beton santrali işletmesi

10

2

Katı atık tesislerin işletilmesi

20

3

Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi

15

4

Otopark kiralama ve işletme

10

5

Taş ocağı tesisinin işletilmesi

15

6

Tiyatro-fuaye salonu işletilmesi vb.

15

7

Yüzme havuzunun işletilmesi

20

 

XII – MADEN İŞLERİ

 

1

Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)

5

2

Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)

9

3

Karotlu maden sondajı yapılması

8

4

Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi

7

5

Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit

7

6

Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması

 
 

a) Tam otomasyonlu makineli sistem

5

 

b) Yarı klasik sistem

9

 

c) Klasik sistem

15

6

Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması

8

7

Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.)

7

 

XIII – MAKİNE – MONTAJ

 

1

Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı

12

2

Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü

6

3

Anten direği boyanması (verici istasyonu)

10

4

Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı

12

5

Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı

12

6

Ayakkabı ve bot imalatı

12

7

Baca filtresi temini ve montajı

10

8

Baca filtresi temizliği

30

9

Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri

12

10

Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi

10

11

Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi

12

12

Boru tesisatı işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)

9

13

Boru tesisatı onarım işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)

12

14

Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı)

8

15

Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi

8

16

Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı

12

17

Buharlı santralı (komple)

8

18

Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme

7

19

Çamaşırhane cihazlarını yenileme

6

20

Çelik borulu sulama hattının onarımı

12

21

Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı

18

22

Çelik konstrüksiyon demontajı

12

23

Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı

9

24

Çelik silo-kovalı elevatör yapımı

9

25

Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton)

9

26

Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması

30

27

Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi

10

28

Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı

25

29

Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makineli)

6

30

Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile)

30

31

Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçi ile)

15

32

Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi

7

33

Demiryolu vagon bakımı ve onarımı

 
 

a) Malzemeli

12

 

b) Malzeme idareden

30

34

Demiryollarında ferşli yollarda rayların üzerinin makine ile taşlanması

7

35

Dizel motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi

10

36

Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi

10

37

Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı

9

38

Döner fırın inşaatı

20

39

Döner fırın revizyonu

25

40

Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi

 
 

a) Tuğla idarece verilirse

30

 

b) Tuğla yükleniciye ait ise

20

41

Elektro motor ve blover bakım ve onarımı

12

42

Elektro pompaj tesisatı

8

43

Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi

20

44

Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı

10

45

Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)

15

46

Fındık işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama

10

47

Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri)

12

48

Gemilerin temizliği işi (işçi ile)

30

49

Gemilerin temizliği işi (makineli)

10

50

Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi

10

51

Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)

7

52

Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi

6

53

Helezon susta (iç-dış) imali

7

54

Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi

12

55

Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (%70 el, %30 makine)

20

56

Isı payölçer takılması

8

57

İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu

8

58

İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç)

4

59

İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı

8

60

Jeo-termal su ile bina ısıtma

8

61

Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı

7

62

Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı

10

63

Kalibrasyon (her türlü cihaz kalibrasyonu)

8

64

Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi

12

65

Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi

8

66

Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi

10

67

Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)

30

68

Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)

15

69

Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil)

9

70

Kantarda tartı işleri

6

71

Kartuş ve faks toneri dolumu

5

72

Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası)

9

73

Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi

12

74

Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi

8

75

Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri

8

76

Kombi değişimi (yapılarda)

8

77

Komple sport yuvası temini ve montajı işi

7

78

Konteynır onarım ve tadilat işi

12

79

Korozyon inhibitörü

9

80

Kömür torbalama

10

81

Lokomotif ve vagonlarda boji sökülmesi ve temizlenmesi

10

82

Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu

12

83

Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzemesi idareden)

20

84

LPG terminalini devreye alma

8

85

M.K.E. Sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması

15

86

Makinelerin bakım ve işletilmesi

15

87

Makine kiralama

 
 

a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb. idareden)

10

 

b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt idareden)

15

 

c) Makine kiralama (makine idareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten)

12

88

Makine montajı (münferit)

6

89

Malzeme temin işi (montaj hariç)

4

90

MUD (Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi

7

91

Otamatik karlama tesisleri (suni kar üretimi)

8

92

Otomatik temiz gazlı yangın söndürme sistemi tesisi

9

93

Ön arıtma tesisi

9

94

Özel tasarım araç, makine ve benzeri imalatlar

8

95

Rafine yağın fason olarak işlenmesi

7

96

Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği makine ile

6

97

Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği makine ile

8

98

Röntgen ile kaynak kontrolü

6

99

Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi (makine ile)

7

100

Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi

10

101

Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)

30

102

Seri halde parça imalatı

7

103

Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri)

9

104

Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği

8

105

Stokerli kalorifer sistemi kurulması

9

106

Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi

8

107

Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi

14

108

Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi

6

109

Sulama kuyularındaki pompaların demontajı ve bakımı idarece veya yenilenen pompaların montajı

15

110

Su tankı imalatı (saç)

10

111

Sürücü-pilot uçuş eğitimi

10

112

Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite artırımı-rafineride

10

113

Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği

7

114

Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı)

20

115

Tambur bakım onarım ve kaplaması

12

116

Termik santral kazanı dairesinin revizyonu

12

117

Termik santral kömür kanallarının onarımı

12

118

Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi

12

119

Torna-makine spiral freze işi

7

120

Ultra saf su sistemi

8

121

Ulusal marker hatları izolasyonu (Rafineri)

10

122

Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)

9

123

Yangın söndürme tüpü bakım, onarım ve dolum

12

124

Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığın bulunması (muayene ve rapor işleri dahil)

10

 

XIV – NAKLİYE İŞLERİ

 

1

Kargo dağıtım (Nakliye)

7

2

Nakliye (binek hayvanı ile)

20

3

Nakliye (el arabası ile)

30

4

Nakliye işleri

4

5

Personel taşımacılığı (Her türlü servis taşımacılığı)

6

 

XV – PROJE – HARİTA YAPIMI – MÜŞAVİRLİK

 

1

Amenajman plan yapımı

10

2

Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)

7

3

Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile)

14

4

As-built proje yapımı

8

5

Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması

12

6

CBS (Coğrafi Bilgi Sisteminin) 'nin işlenmesi

10

7

Envanter çıkarılması

10

8

Fotokopi, ozalit çekilmesi

7

9

Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla)

10

10

Mimari maket yapımı

20

11

Müşavirlik, mühendislik-kontrollük hizmetleri

10

12

Navigasyonlu yol verisi üretimi

12

13

Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma (resim, foto, nakit, ses, CD)

13

14

Personel eğitimi ve seminerler (her türlü)

10

15

Proje yapımı (bilgisayarla)

12

16

Röleve proje yapılması

15

17

Tapu-kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması

12

18

Taşınmaz mal değerlendirilmesi

10

 

XVI – TESİS İŞLETMESİ

 

1

AG-OG Elektrik tesisi-şebekesi bakım onarım ve işletilmesi (malzeme idareden)

18

2

AG-OG Elektrik tesisi-şebekesi bakım onarım ve işletilmesi (malzemeli)

12

3

İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi

15

4

Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi (malzeme idareden)

18

5

Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi (malzemeli)

12

6

Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi

15

7

Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi (malzeme idareden)

18

8

Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi (malzemeli)

12

9

Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi (malzeme idareden)

18

10

Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi (malzemeli)

12

 

XVII – TERZİLİK İŞLERİ

 

1

İşçi gücü ile terzilik işi

35

2

Konfeksiyon (fabrikasyon üretim)

7

3

Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yaparak)

15

 

XVIII – TÜNEL İNŞAATI – METRO İNŞAATI

 

1

Metro inşaatı (komple)

6

2

Tünel – Metro inşaatı katener sistemi

7

3

Tünel – Metro sinyalizasyon

6

4

Tünel – Metro mekanik ve havalandırma tesisatı

8

5

Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) (her şey dahil)

5

6

Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) (her şey dahil)

9

 

XIX – YEMEK

 

1

Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı

10

2

Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması

20

 

XX – YOL – DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon)

 

1

Alt temel, temel malzemesi temini (konkasörle kırılarak hazırlanmış, ocaktan taş çıkarma dahil)

6

2

Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma)

4

3

Arazözle sulama (yol inşaatında)

4

4

Arnavut kaldırımı döşenmesi (beton küp taş ve kesme taş)

22

5

Asansörlü yaya alt geçidi yapımı

7,5

6

Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesi

6

7

Asfalt kaplama işleri

 
 

a) Tüm malzeme idareden

8

 

b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega idareden

6

8

Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama) (komple)

4

9

Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil)

8

10

Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)

8

11

Asfalt sökülmesi (makineli)

6

12

Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı

10

13

Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması

8

14

Asma köprü inşaatı (yaya geçidi köprüsü)

10

15

ASR (Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması

9

16

Balast temini (kırma ve nakliye dâhil)

6

17

Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)

9

18

Beton bordür, büz, parke imali, (idare malı tesislerinde imal edilirse) (malzeme yükleniciye ait)

10

19

Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imali, (malzeme yükleniciye ait)

5

20

Beton kırılması

 
 

a) Makineli

6

 

b) Elle

30

21

Beton kırılması (kompresörle)

20

22

Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı

9

23

Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi

6

24

Blokaj yapılması (malzemeli el ile)

17

25

Blokaj yapılması (malzemeli makine ile)

6

26

Blokaj yapılması (malzemesiz el ile)

30

27

Bordür döşenmesi (her türlü)

 
 

a) Malzemeli

9

 

b) Bordür idareden

25

 

b) Malzeme tümü idareden

30

28

Bordür, parke sökülmesi (kullanılmak üzere sökülenler)

18

29

Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı

10

30

Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi

12

31

Çelik köprülerin ve çelik imalatların kumlama yapılması ve boyanması

13

32

Çim taşı döşenmesi

20

33

Dekapaj, kazı yapılması (el ile)

30

34

Dekapaj, kazı yapılması (komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma)

10

35

Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması

7

36

Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması

9

37

Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli)

10

38

Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli)

6

39

Demir yolu travers ve ray döşenmesi

 
 

a) Malzeme İdareden

8

 

b) Malzemeli

6

40

Dere ıslahında makineli kazı

3

41

Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı

18

42

Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)

4

43

Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile)

17

44

Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile)

4

45

Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme- taşlama

10

46

Elastik genleşme derzi yapımı (yeni)

6

47

Elektronik trafik bilgilendirme ve ikaz sistemi

7

48

Finişerle dökülen her türlü beton

4

49

Fonolit – doğal taş plakaların döşenmesi

10

50

Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık

6

51

Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş)

6

52

Görme engelliler için yol yapılması

10

53

Greyderle reglaj yapımı

4

54

Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi

4

55

Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı

18

56

Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama)

7

57

Hidrolik sistemli yol bariyeri yapılması

8

58

İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı

5

59

İstinat duvarı derz yapılması

18

60

İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)

9

61

İstinat duvarı onarımı (kârgir)

18

62

İstinat duvarıları inşaatı (geogrid)

7

63

İstinat duvarları inşaatı (kârgir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil)

18

64

İstinat duvarları inşaatı (normal beton veya betonarme) (kalıp, demir dahil) (satın alınan hazır beton hariç)

9

65

Jeogridli su toplama çukuru

6

66

Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait)

6

67

Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)

9

68

Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli)

8

69

Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz)

6

70

Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo (Zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) açılması

5

71

Keson kuyu açılması (işçi ile)

35

72

Keson kuyu açılması (makineli)

10

73

Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi

6

74

Köprü genleşme derzi yenileme

7

75

Köprü inşaatı (betonarme) normal beton (fore kazık, jet grout, prefabrik elemanlar ve satın alınan hazır beton hariç)

9

76

Köprü inşaatı (çelik)

9

77

Köprü inşaatı (kârgir)

18

78

Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile)

10

79

Köprü mesnet bandı

7

80

Köprü onarım işi

 
 

a- Betonarme

9

 

b- Kârgir

15

81

Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)

10

82

Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile)

35

83

Köprü, menfez içi temizliği (makine ile)

6

84

Köprülerde prefabrik mesnetler

7

85

Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması

10

86

Laboratuvar deneyleri ve rapor

10

87

Makine ile derz açılması ve dolgusu

6

88

Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler

4

89

Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması

4

90

Mayın Temizleme ( makine ve el ile)

17

91

Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile)

4

92

Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)

6

93

Oto yol korkuluk montajı (makineli)

7

94

Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı)

9

95

Otopark yapılması (açık otopark, normal beton) (satın alınan hazır beton hariç diğer her şey dahil)

8

96

Otopark yapılması (çok katlı otopark) (her şey dahil)

9

97

Parke ile kaldırım ve yol yapımı

 
 

a) İnsan gücü ile (malzemeli)

18

 

b) Parke döşeme makinesi ile (malzemeli)

10

 

c) Malzeme tümü idareden

30

 

d) Parke veya bordür taşı idareden

25

 

e ) Parke taşı (kilitli) (malzemeli)

20

98

Parklarda minyatür heykel, büst yapılması (ahşap kalıp içine döküm)

15

99

Pere yapılması

 
 

a) Harçsız

12

 

b) Harçlı

15

100

Peronbej yapılması (TCDD)

9

101

Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı

7

102

Prefabrik betonarme oto bariyer imali ve montajı

7

103

Refüj, yol bordürü döşenmesi,

9

104

Renkli dere taşı temini ve serilmesi

12

105

Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri

10

106

Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (sanat yapı kazısı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (satın alınan hazır beton, kargir inşaat, kanalizasyon hattı döşeme, parke döşenmesi hariç)

9

107

Sifon yapılması (münferit inşa edilirse)

10

108

Sinyalizasyon tesisi

7

109

Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)

25

110

Stabilizasyon (kireç, çimento vb. karıştırılarak) yapılması

4

111

Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli

6

112

Şevlerde zemin hareketlerinin izlenmesi için inklinometre cihazının yerleştirilmesi

8

113

Taraklı mozaik

18

114

Tarihi köprü restorasyonu

15

115

Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi

6

116

Taş kırma işleri (makineli)

6

117

Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi)

6

118

Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile)

25

119

Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı

10

120

Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile

30

121

Trafik işaretleri levhalarının bakım ve onarımı

12

122

Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı

10

123

Tretuvar yapımı (beton) (satın alınan hazır beton hariç)

9

124

Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.)

10

125

Trimer makinesi ile asfalt kazısı

6

126

Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi

6

127

YHT Hattına prefabrik kar siperi montajı

7

128

Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)

7

129

Yol betonlama veya saha betonlaması (her şey dahil)

 
 

a) Yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton la

7

 

b) Satın alınan hazır betonla

4

130

Yol bakım onarımı (beton yollarda) (satın alınan hazır beton hariç)

9

131

Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)

4

132

Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli)

4

133

Yol ısıtma sistemi (elektrikli)

6

134

Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple)

4

135

Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi

9

136

Yol şevlerine kafes tel yapılması (hasır çelik gibi)

6

137

Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil)

6

138

Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması

9

139

Yollara asfalt yama yapılması

 
 

a) Malzemeli

7

 

b) Malzeme tamamı idareden

15

 

c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse

11

 

d) Malzemeli (elle)

15

 

e) Malzemenin tamamı idareden (elle)

20

140

Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi

 
 

a) Makineli

6

 

b) El ile

15

 

c) Malzeme idareden (makineli)

15

141

Yollarda çift kompenatlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarısı, şerit cizgileri, standart ok ve yazıların çizilmesi (elle) (malzeme yükleniciye ait)

15

     
 

XXI – YÜKLEME – BOŞALTMA

 

1

Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik idareden)

15

2

Çay yükleme (bantla)

7

3

Çay yükleme (el ile)

25

4

Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme

7

5

Pancar yükleme (makine ve elektrik idareden)

15

6

Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot müteahhitten)

12

7

Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi

5

8

Tütün yükleme ve nakli (boşaltma idareden)

15

9

Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile)

30

10

Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)

7

11

Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde Tuğla, parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton)

7

12

Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle)

6

 

Asgari Ücret Tarifeleri (Yıllara Göre)

Yürürlük Tarihi

Tüm Yaş Grublarında ki İşçiler İçin

Gerekçe

Günlük

Aylık Brüt

Aylık Net

01.01.2017 – 31.12.2017

59,25 TL

1.777,50 TL

1.270,75 TL

2016/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2016 – 31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL

1.177,46 TL

2015/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2015 – 31.12.2015

42,45 TL

1.273,50 TL

910,44 TL

2014/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2015 – 30.06.2015

40,05 TL

1.201,50 TL

858,96 TL

2014/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2014 – 31.12.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

810,70 TL

2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2014 – 30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

765,67 TL

2013/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı 3.Mükerrer Gazetede Yayımlanan 2013/1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 16 Yaş altı ve 16 Yaş Üstü Uygulamasına Son Verilmiştir. Bu tarih itibari ile Tüm yaş grupları için güncellenecek olan tek tablo yukarıda ki olacaktır.

 

 

Yürürlük Tarihi

16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin

16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin

Gerekçe

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

838,52 TL

2012/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,50 TL

2011/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2011 – 31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2011 – 30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

2010/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2010 – 31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2010 – 30.06.2010

24,30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

2009/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2009 – 31.12.2009

23,10 TL

693,00 TL

19,65 TL

589,50 TL

2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2009 – 30.06.2009

22,20 TL

666,00 TL

18,90 TL

567,00 TL

2008/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2008 – 31.12.2008

21,29 TL

638,70 TL

18,02 TL

540,60 TL

2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2008 – 30.06.2008

20,28 TL

608,40 TL

17,18 TL

515,40 TL

2007/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2007 – 31.12.2007

19,50 TL

585,00 TL

16,38 TL

491,40 TL

2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2007 – 30.06.2007

18,75 TL

562,50 TL

15,89 TL

476,70 TL

2006/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2006 – 31.12.2006

17,70 TL

531,00 TL

15,00 TL

450,00 TL

2005/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2005 – 31.12.2005

16,29 TL

488,70 TL

13,86 TL

415,80 TL

2004/2. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2004 – 31.12.2004

14,81 TL

444,15 TL

12,60 TL

378,00 TL

2004/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2004 – 30.06.2004

14,10 TL

423,00 TL

12,00 TL

360,00 TL

2003/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.01.2003 – 31.12.2003

10,20 TL

306,00 TL

8,55 TL

256,50 TL

2002/3.ve 2002/4. As.Üc.Tes.Kom.K.

01.07.2002 – 31.12.2002

8,36 TL

250,88 TL

7,11 TL

213,21 TL

2002/1.ve 2002/2. As.Üc.Tes.Kom.K.

 

01.01.2002 – 30.06.2002

7,40 TL

222,00 TL

6,29 TL

188,70 TL

2001/1. As.Üc.Tes.Kom.K.

 

01.08.2001 – 31.12.2001

5,60 TL

167,94 TL

4,76 TL

142,75 TL

2001/2. As.Üc.Tes.Kom.K.

 

01.07.2001 – 31.07.2001

4,90 TL

146,95 TL

4,16 TL

124,92 TL

2000/1.ve 2000/2. As.Üc.Tes.Kom.K.

 

01.01.2001 – 30.06.2001

4,67 TL

139,95 TL

3,97 TL

118,96 TL

2000/1.ve 2000/2. As.Üc.Tes.Kom.K.

 
 

Asgari Ücret Tarifeleri (Çıraklar İçin)

Yürürlük Tarihi

Tüm Yaş Grupları İçin

01.01.2017 – 31.12.2017

533,25 TL

01.01.2016 – 31.12.2016

494,10 TL

01.07.2015 – 31.12.2015

382,05 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

360,45 TL

01.07.2014 – 31.12.2014

340,20 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

321,30 TL

31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı 3.Mükerrer Gazetede Yayımlanan 2013/1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 16 Yaş altı ve 16 Yaş Üstü Uygulamasına Son Verilmiştir. Bu tarih itibari ile Tüm yaş grupları için güncellenecek olan tek tablo yukarıda ki olacaktır.

 

 

Yürürlük Tarihi

16 Yaşını Doldurmuş

16 Yaşını Doldurmamış

01.07.2013 – 31.12.2013

306,45 TL

263,25 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

293,58 TL

251,73 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

282,15 TL

241,65 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

265,95 TL

228,15 TL

01.07.2011 – 31.12.2011

251,10 TL

214,65 TL

01.01.2011 – 30.06.2011

238,95 TL

206,85 TL

01.07.2010 – 31.12.2010

228,15 TL

194,40 TL

01.01.2010 – 30.06.2010

218,70 TL

186,30 TL

01.07.2009 – 31.12.2009

207,90 TL

176,85 TL

01.01.2009 – 30.06.2009

199,80 TL

170,10 TL

 

Asgari Ücret Tarifeleri (Kapıcılar İçin)

Yürürlük Tarihi

Brüt

Net

01.01.2017 – 31.12.2017

1.777,50 TL

1.510,87 TL

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00 TL

1.399,95 TL

01.07.2015 – 31.12.2015

1.273,50 TL

1.082,47 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

1.201,50 TL

1.021,57 TL

01.07.2014 – 31.12.2014

1.134,00 TL

963,90 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

1.071,00 TL

910,35 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

1.021,50 TL

868,27 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

978,60 TL

831,81 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50 TL

739,00 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50 TL

701,00 TL

01.07.2011 – 31.12.2011

837,00 TL

711,45 TL

01.01.2011 – 30.06.2011

796,50 TL

677,02 TL

01.07.2010 – 31.12.2010

760,50 TL

646,42 TL

01.01.2010 – 30.06.2010

729,00 TL

619,65 TL

01.07.2009 – 31.12.2009

693,00 TL

589,05 TL

01.01.2009 – 30.06.2009

666,00 TL

566,10 TL

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1-A) Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

275,00 TL

1-B) Takip eden her saat için

160,00 TL

2-A) Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

550,00 TL

2-B) Takip eden her saat için

270,00 TL

3-A) Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

550,00 TL

3-B) Takip eden her saat için

260,00 TL

4-) Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

400,00 TL

5-) Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

5-A) Kira sözleşmesi ve benzeri

530,00 TL

5-B) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.590,00 TL

5-C) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

800,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1-) Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

400,00 TL

2-A) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

660,00 TL

2-B) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her hukuki yardım için

160,00 TL

3-) Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.950,00 TL

4-) Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.320,00 TL

5-) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

5-A) Duruşmasız ise

5.750,00 TL

5-B) Duruşmalı ise

9.900,00 TL

5-C) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

6-) İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hall hakem heyetleri ve benzeri heyetler ya da kurullar nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar.

360,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1-) Yapı kooperatiflerinde

1.100,00 TL

2-) Anonim şirketlerde

1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

1-A) Duruşmasız ise

440,00 TL

1-B) Duruşmalı ise

550,00 TL

2-) Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

730,00 TL

3-) Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.650,00 TL

4-) Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

4-A) Duruşmasız ise

1.100,00 TL

4-B) Duruşmalı ise

1.430,00 TL

5-) Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

990,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) İcra Dairelerinde yapılan takipler için

330,00 TL

2-) İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

400,00 TL

3-) İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

660,00 TL

4-) Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

660,00 TL

5-) İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

600,00 TL

6-) Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7-) Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

😎 Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

770,00 TL

9-) Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

10-) Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

990,00 TL

11-) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.860,00 TL

12-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.960,00 TL

13-) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

14-) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.960,00 TL

15-) Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

16-) Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.100,00 TL

17-) İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

17-A) Duruşmasız ise

990,00 TL

17-B) Duruşmalı ise

1.510,00 TL

18-) Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

18-A) Bir duruşması olan işler için

990,00 TL

18-B) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.980,00 TL

19-) Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için

19-A) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

19-B) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

20-) Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.000,00 TL

21-) Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

21-A) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

21-B) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

22-) Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.480,00 TL

23-) Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.800,00 TL

24-) Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

24-A) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.600,00 TL

24-B-I) Bireysel başvuru (Duruşmalı işlerde)

3.000,00 TL

24-B-II) Bireysel başvuru (Duruşmasız işlerde)

1.800,00 TL

24-C) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2-) Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3-) Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4-) Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5-) Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6-) Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7-) Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

😎 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00

 

Bağ-Kur Emeklilik Kriterleri

4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 23.05.2002 tarihini takip eden ay başı (01.06.2002) itibariyle

Prim Yatırılması Gereken Süre

Emekli Olacakları Yaş

Bayanların 20 yılı tamamlamasına kalan süre

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2 tam yıl veya daha az

2 tam yıl veya daha az

20

25

40

44

3 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 ay veya daha az

20

25

41

45

3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan

3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan

20

25

42

46

4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan

5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

43

47

5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan

6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan

20

25

44

48

6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

45

49

7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan

20

25

46

50

8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

47

51

9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan

20

25

48

52

10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

49

53

11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan

20

25

50

54

12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

51

55

13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan

20

25

52

56

14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan

20

25

53

57

15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan

21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan

20

25

54

58

16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan

22 yıldan fazla

20

25

55

60

17 tam yıldan fazla

 

20

 

58

 
 

Bağkur’a bağlı kadınlar için 01.10.1999 tarihinden itibaren

Bağkur’a bağlı erkekler için 01.10.1999 tarihiyle

Prim Yatırılması Gereken Süre

Emekli Olacakları Yaş

Bayanların 15 yılı tamamlamasına kalan süre

Erkeklerin 15 yılı tamamlamasına kalan süre

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2 yıl ve daha az

15

15

50

55

2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren

15

15

51

56

4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren

15

15

52

56

6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren

15

15

53

57

8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde terine getiren

15

15

54

57

10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren

15

15

56

58

 

Bağ-Kur Prim ve Kesenek Miktarları

4/B Kapsamında Bağ-Kurluların Ödeyecekleri En Az ve En Çok Prim Miktarları

DÖNEMİ

En Az
Prim Oranı

En Yüksek
Prim Oranı

Prime Esas
Kazancın Alt Sınırı

Prime Esas
Kazancın Üst Sınırı

En Az
Ödenecek Prim

En Fazla
Ödenecek Prim

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2017-31.12.2017

34,50%

34,50%

59,25 TL

1.777,50 TL

385,13 TL

13.331,40 TL

613,23 TL

4.599,28 TL

01.01.2016-31.12.2016

32,00%

32,00%

54,90 TL

1.647,00 TL

356,85 TL

10.705,50 TL

527,04 TL

3.425,76 TL

01.07.2015-31.12.2015

34,50%

34,50%

42,45 TL

1.273,50 TL

275,93 TL

8.277,90 TL

439,36 TL

2.855,88 TL

01.01.2015-30.06.2015

34,50%

34,50%

40,05 TL

1.201,50 TL

260,33 TL

7.809,90 TL

414,52 TL

2.694,42 TL

01.07.2014-31.12.2014

34,50%

34,50%

37,80 TL

1.134,00 TL

245,70 TL

7.371,00 TL

391,20 TL

2.543,00 TL

01.01.2014-30.06.2014

34,50%

34,50%

35,70 TL

1.071,00 TL

232,05 TL

6.961,50 TL

369,50 TL

2.401,72 TL

01.07.2013-31.12.2013

33,50%

39,00%

34,05 TL

1.021,50 TL

221,33 TL

6.639,90 TL

342,20 TL

2.589,56 TL

01.01.2013-30.06.2013

33,50%

39,00%

32,62 TL

978,60 TL

212,03 TL

6.360,90 TL

327,83 TL

2.480,75 TL

01.07.2012-31.12.2012

33,50%

39,00%

31,35 TL

940,50 TL

203,78 TL

6.113,25 TL

315,07 TL

2.384,17 TL

01.01.2012-30.06.2012

33,50%

39,00%

29,55 TL

886,50 TL

192,08 TL

5.762,25 TL

296,98 TL

2.247,28 TL

01.07.2011-31.12.2011

33,50%

39,00%

27,90 TL

837,00 TL

181,35 TL

5.440,50 TL

280,395 TL

2.121,80 TL

01.01.2011-30.06.2011

33,50%

39,00%

26,55 TL

796,50 TL

172,58 TL

5.177,25 TL

266,8275 TL

2.019,13 TL

01.07.2010-31.12.2010

33,50%

39,00%

25,35 TL

760,50 TL

164,775 TL

4.943,25 TL

254,77 TL

1.927,87 TL

01.01.2010-30.06.2010

33,50%

39,00%

24,30 TL

729,00 TL

157,95 TL

4.738,50 TL

244,22 TL

1.848,02 TL

01.07.2009-31.12.2009

33,50%

39,00%

23,10 TL

693,00 TL

150,15 TL

4.504,50 TL

221.76 TL

1.441.44 TL

01.01.2009-30.06.2009

33,50%

39,00%

22,20 TL

666,00 TL

144,30 TL

4.329,00 TL

213.12 TL

1.385.28 TL

01.07.2008-31.12.2008

33,50%

39,00%

21,29 TL

638,70 TL

138,39 TL

4.151,55 TL

   

01.01.2008-30.06.2008

33,50%

39,00%

20,28 TL

608,40 TL

131,82 TL

3.954,60 TL

   
 

 

(01.07. 2008 – 31.12.2008)

Basamaklar

Gelir Tutarı

Aylık Prim

Sağlık Primi

Toplam Prim

Giriş Keseneği

Basamak Yükseltme Farkı

1. Basamak

425,13 TL

85,03 TL

125,41 TL

210,44 TL

106,28 TL

   

2. Basamak

452,44 TL

90,49 TL

125,41 TL

215,90 TL

113,11 TL

1'den 2'ye

27,31 TL

3. Basamak

479,71 TL

95,94 TL

125,41 TL

221,35 TL

119,93 TL

2'den 3'e

27,27 TL

4. Basamak

507,00 TL

101,40 TL

125,41 TL

226,81 TL

126,75 TL

3'den 4'e

27,29 TL

5. Basamak

534,28 TL

106,86 TL

125,41 TL

232,27 TL

133,57 TL

4'den 5'e

27,28 TL

6. Basamak

565,19 TL

113,04 TL

125,41 TL

238,45 TL

141,30 TL

5'den 6'ya

30,91 TL

7. Basamak

596,12 TL

119,22 TL

125,41 TL

244,63 TL

149,03 TL

6'dan 7'ye

30,93 TL

8. Basamak

627,04 TL

125,41 TL

125,41 TL

250,82 TL

156,76 TL

7'den 8'e

30,92 TL

9. Basamak

657,95 TL

131,59 TL

131,59 TL

263,18 TL

164,49 TL

8'den 9'a

30,91 TL

10. Basamak

688,86 TL

137,77 TL

137,77 TL

275,54 TL

172,22 TL

9'dan 10'a

30,91 TL

11. Basamak

719,80 TL

143,96 TL

143,96 TL

287,92 TL

179,95 TL

10'dan 11'e

30,94 TL

12. Basamak

750,71 TL

150,14 TL

150,14 TL

300,28 TL

187,68 TL

11'den 12'ye

30,91 TL

13. Basamak

860,29 TL

172,06 TL

172,06 TL

344,12 TL

215,07 TL

12'den 13'e

109,58 TL

14. Basamak

960,34 TL

192,07 TL

192,07 TL

384,14 TL

240,09 TL

13'den 14'e

100,05 TL

15. Basamak

1.060,37 TL

212,07 TL

212,07 TL

424,14 TL

265,09 TL

14'den 15'e

100,03 TL

16. Basamak

1.160,41 TL

232,08 TL

232,08 TL

464,16 TL

290,10 TL

15'den 16'ya

100,04 TL

17. Basamak

1.260,45 TL

252,09 TL

252,09 TL

504,18 TL

315,11 TL

16'dan 17'ye

100,04 TL

18. Basamak

1.360,47 TL

272,09 TL

272,09 TL

544,18 TL

340,12 TL

17'den 18'e

100,02 TL

19. Basamak

1.460,51 TL

292,10 TL

292,10 TL

584,20 TL

365,13 TL

18'den 19'a

100,04 TL

20. Basamak

1.560,54 TL

312,11 TL

312,11 TL

624,22 TL

390,14 TL

19'dan 20'ye

100,03 TL

21. Basamak

1.660,58 TL

332,12 TL

332,12 TL

664,24 TL

415,15 TL

20'den 21'e

100,04 TL

22. Basamak

1.760,60 TL

352,12 TL

352,12 TL

704,24 TL

440,15 TL

21'den 22'ye

100,02 TL

23. Basamak

1.860,65 TL

372,13 TL

372,13 TL

744,26 TL

465,16 TL

22'den 23'e

100,05 TL

24. Basamak

1.960,69 TL

392,14 TL

392,14 TL

784,28 TL

490,17 TL

23'den 24'e

100,04 TL

 

(01.01. 2008 – 30.06.2008)

Basamaklar

Gelir Tutarı

Aylık Prim

Sağlık Primi

Toplam Prim

Giriş Keseneği

Basamak Yükseltme Farkı

1. Basamak

404,89 TL

80,98 TL

119,44 TL

200,42 TL

101,22 TL

   

2. Basamak

430,90 TL

86,18 TL

119,44 TL

205,62 TL

107,72 TL

1'den 2'ye

26,01 TL

3. Basamak

456,87 TL

91,37 TL

119,44 TL

210,81 TL

114,21 TL

2'den 3'e

25,97 TL

4. Basamak

482,86 TL

96,57 TL

119,44 TL

216,01 TL

120,71 TL

3'den 4'e

25,99 TL

5. Basamak

508,84 TL

101,77 TL

119,44 TL

221,21 TL

127,21 TL

4'den 5'e

25,98 TL

6. Basamak

538,28 TL

107,66 TL

119,44 TL

227,10 TL

134,57 TL

5'den 6'ya

29,44 TL

7. Basamak

567,74 TL

113,55 TL

119,44 TL

232,99 TL

141,93 TL

6'dan 7'ye

29,46 TL

8. Basamak

597,19 TL

119,44 TL

119,44 TL

238,88 TL

149,29 TL

7'den 8'e

29,45 TL

9. Basamak

626,62 TL

125,32 TL

125,32 TL

250,64 TL

156,65 TL

8'den 9'a

29,43 TL

10. Basamak

656,06 TL

131,21 TL

131,21 TL

262,42 TL

164,01 TL

9'dan 10'a

29,44 TL

11. Basamak

685,53 TL

137,11 TL

137,11 TL

274,22 TL

171,38 TL

10'dan 11'e

29,47 TL

12. Basamak

714,97 TL

142,99 TL

142,99 TL

285,98 TL

178,74 TL

11'den 12'ye

29,44 TL

13. Basamak

819,33 TL

163,87 TL

163,87 TL

327,74 TL

204,83 TL

12'den 13'e

104,36 TL

14. Basamak

914,61 TL

182,92 TL

182,92 TL

365,84 TL

228,65 TL

13'den 14'e

95,28 TL

15. Basamak

1.009,88 TL

201,98 TL

201,98 TL

403,96 TL

252,47 TL

14'den 15'e

95,27 TL

16. Basamak

1.105,16 TL

221,03 TL

221,03 TL

442,06 TL

276,29 TL

15'den 16'ya

95,28 TL

17. Basamak

1.200,43 TL

240,09 TL

240,09 TL

480,18 TL

300,10 TL

16'dan 17'ye

95,27 TL

18. Basamak

1.295,69 TL

259,14 TL

259,14 TL

518,28 TL

323,92 TL

17'den 18'e

95,26 TL

19. Basamak

1.390,97 TL

278,19 TL

278,19 TL

556,38 TL

347,74 TL

18'den 19'a

95,28 TL

20. Basamak

1.486,23 TL

297,25 TL

297,25 TL

594,50 TL

371,55 TL

19'dan 20'ye

95,26 TL

21. Basamak

1.581,51 TL

316,30 TL

316,30 TL

632,60 TL

395,37 TL

20'den 21'e

95,28 TL

22. Basamak

1.676,77 TL

335,35 TL

335,35 TL

670,70 TL

419,19 TL

21'den 22'ye

95,26 TL

23. Basamak

1.772,05 TL

354,41 TL

354,41 TL

708,82 TL

443,01 TL

22'den 23'e

95,28 TL

24. Basamak

1.867,33 TL

373,47 TL

373,47 TL

746,94 TL

466,83 TL

23'den 24'e

95,28 TL

 

Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Ceza Maddesi

Kanun Maddesi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

26

4. MADDE

784 TL

801 TL

862 TL

950 TL

1.024 TL

1.064 TL

1.171 TL

1.236 TL

1.283 TL

6. MADDE
2. FIKRA

2.800 TL

2.861 TL

3.081 TL

3.397 TL

3.661 TL

3.804 TL

4.188 TL

4.422 TL

4.590 TL

18. MADDE

2.800 TL

2.861 TL

3.081 TL

3.397 TL

3.661 TL

3.804 TL

4.188 TL

4.422 TL

4.590 TL

27

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek), 16, 17. MADDELER

1.680 TL

1.716 TL

1.848 TL

2.037 TL

2.195 TL

2.281 TL

2.511 TL

2.651 TL

2.752 TL

14. MADDE (Gazetecinin ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödemek) Her bir gazeteci için

1.680 TL

1.716 TL

1.848 TL

2.037 TL

2.195 TL

2.281 TL

2.511 TL

2.651 TL

2.752 TL

29

21. MADDE

Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

30

25. MADDE

2.800 TL

2.861 TL

3.081 TL

3.397 TL

3.661 TL

3.804 TL

4.188 TL

4.421 TL

4.590 TL

Ek 3

EK 1

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

Notlar :

Belirtilen tüm cezalar ağır para cezası olup, 31.7.1999 tarih ve 4421 sayılı Kanunun 1. maddesi ile ağır para cezasının alt sınırı 60.000.000 TL, üst sınırı ise 15.000.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 1.1.2000 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

1- 4854 Sayılı Kanun ile idari para cezasına dönüştürülmüştür.

2-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

3-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

4-5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre 14. maddede öngörülen idari para cezası her bir gazeteci için uygulanacaktır. Söz konusu Kanun 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Damga Vergisi Oranları

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1-

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

( Binde 9,48 )

     

2-

Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

( Binde 1,89 )

     

3-

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

( Binde 9,48 )

     

4-

Tahkimnameler ve sulhnameler

( Binde 9,48 )

     

5-

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden ve bir kağıda taalluk edenler dahil

( Binde 1,89 )

     

6-

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş İkinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri

( Binde 1,89 )

     

7-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

( Binde 9,48 )

     

8-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

9-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

( Binde 9,48 )

     

10-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

     

a) Taksitle satış sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

ç) Paket tur sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

d) Abonelik sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

11-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

( Binde 9,48 )

     

12-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

     

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

( Binde 9,48 )

     

13-

(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

     

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

( Binde 9,48 )

     

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

( Binde 9,48 )

     

14-

(Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

15-

(Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

16-

(Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

17-

(Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

( Binde 9,48 ) (0)

     

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1-

Tahkimnameler

51,40 TL

     

2-

Sulhnameler

51,40 TL

     

3-

Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

288,60 TL

     

II. Kararlar ve mazbatalar

1-

Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

     

a) Belli parayı ihtiva edenler

( Binde 9,48 )

     

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

51,40 TL

     

2-

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

( Binde 5,69 )

     

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1-

Ticari ve mütedavil senetler :

     

a) Emtia senetleri :

     

aa) Makbuz senedi (Resepise)

17,80 TL

     

ab) Rehin senedi (Varant)

10,50 TL

     

ac) İyda senedi

1,80 TL

     

ad) Taşıma senedi

0,60 TL

     

b) Konşimentolar

10,50 TL

     

c) Deniz ödüncü senedi

( Binde 9,48 )

     

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

( Binde 9,48 )

     

2-

Ticari belgeler :

     

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

17,80 TL

     

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

     

ba) Bilançolar

39,70 TL

     

bb) Gelir tabloları

19,10 TL

     

bc) İşletme hesabı özetleri

19,10 TL

     

c) Barnameler

 1,80 TL

     

d) Tasdikli manifesto nüshaları

 7,80 TL

     

e) Ordinolar

 0,60 TL

     

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

 7,80 TL

     

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1-

Makbuzlar

     

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

     

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

     

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler,

(Binde 7,59)

     

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

     

2-

Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

     

a)Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,60 TL

     

b) Vergi beyannameleri (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

     

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

51,40 TL

     

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

68,60 TL

     

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

33,90 TL

     

bd) Muhtasar beyannameler

33,90 TL

     

be) Diğer vergi beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

     

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

68,60 TL

     

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

25,30 TL

     

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

25,30 TL

     

f) (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

40,20 TL

     

3-

Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet suret ve tercümeleri

0,60 TL

     

* Her bir kağıttan alınacak damga vergisi (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere ilgili yılda belirtilen tutarı aşamaz.

1.865.946,80 TL

     
 

II SAYILI TABLO
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

Tabloya 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.

 1. Resmi işlerle ilgili kağıtlar:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.
   2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler.
   3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
   4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
   5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.)
   6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.
   7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar geregince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar.
   8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
   9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.
  2. Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri 100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.(1)
   2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar.
   3. Vergi, resim ve harclarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri.
   4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
   5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince istiyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
   6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harc ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
   7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.
  3. Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.
   2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları.
   3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.
   4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler.
   5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri.
   6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler.
   7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar.
   8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar.
   9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler.
   10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler.
   11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri. (1)
   12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar.
   13. Umumi hayata müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları.
   14. (Ek: 27/3/1969 – 1137/86 md.) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar.
   15. (Ek: 21/1/1982 – 2590/1 md.) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler.
   16. (Ek: 4/12/1985 – 3239/98 md.) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şansi kefaletle ilgili kağıtlar.
   17. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
   18. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.
   19. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar.
 2. Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. (Değişik: 26/10/1988 – 3482/8 md.) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
  2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar.
  3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar.
   2. Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.
   3. Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar.
  5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle düzenlenen kağıtlar.
  6. Resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
 3. İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve il hakem kurullarının kararları,Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler işveren tarafından iş Kanununa göre verilen beyannameler.
  2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar.
  3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar.
  4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kağıtlar,
  5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla llgili her türlü kağıtlar.
  6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.
  7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.
  8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar.
  9. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri.
  10. Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar.
 4. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazıları ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.
  2. (Mülga: 21/11/1980 – 2344/4 md.)
  3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.
  4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.
  5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kâğıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
  6. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/98 md.) Posta çekleri.
  7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.
  8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.
  9. (Mülga: 21/11/1980 – 2344/4 md.)
  10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri.
  11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
  12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri.
  13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsıla verilen nüshası.
  14. Gider puslasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
  15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanlaların ithali ile ilgili kağıtlar.
  16. (Ek:20/6/2001-4684/22 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
  17. (Ek : 20/6/2001 – 4684/22 md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
  18. (Ek : 20/6/2001 – 4684/22 md.;Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)
  19. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
  20. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
  21. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.(1)
  22. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
  23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına , geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)(3)
  24. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç).
  25. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.
  26. (Ek:30/7/2003-4962/12 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.)Kredi kartı üyelik sözleşmeleri.
  27. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.
  28. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
  29. (Ek: 25/12/2003 – 5035/30 md.) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
  30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)(3)
  31. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.
  32. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.
  33. Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve(2) bunlara ilişkin rehin senetleri.
  34. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Ek ibare: 29/6/2006-5535/8 md.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).
  35. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
  36. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.
  37. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.
  38. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
  39. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.
  40. 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.
  41. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları.
  42. Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile kira sertifikaları ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kâğıtlar.
  43. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
  44. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
  45. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler.
  46. 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri.
  47. Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kâğıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kâğıtlar.
  48. Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar.
  49. Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
  50. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlar.
  51. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler.
  52. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
 5. Kurumlarla ilgili kağıtlar:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği. bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar.
  2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.
  3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
  4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.
  5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
  6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları,
  8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar
  11. Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.
  12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar.
  14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  15. . Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  18. (Değişik: 24/6/1965 – 639/1 md.) Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.
  19. (Ek: 13/7/1967 – 903/5 md.; Değişik: 16/10/1981 – 2535/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.
  20. (Ek: 10/8/1970 – 1318/103 md.) İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar.
  21. (Ek : 28/6/2001 – 4697/11 md.) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
  22. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar.
  23. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.
  24. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.; Mülga: 4/6/2008-5766/10 md.)
  25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)(3)
  26. (Fıkra 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar.

(1) ("4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici finansman şirketlerince kullandırılacak tüketici kredilerinin" İbaresi 01.08.2010 Tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6009 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)

(2) ("Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile" İbaresi 01.08.2010 Tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6009 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)

(3) (15.06.2012 Tarih ve 28324 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6322 Sayılı Kanun ile “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) ve (30) numaralı fıkralarında yer alan “kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” şeklinde değiştirilmiş, “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı fıkrasına “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)” ibaresi eklenmiştir.)

Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

Ceza Maddesi

Kanun Maddesi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50

5, 11, 12 . MADDELER 5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

1.680 TL

1.716 TL

1.848 TL

2.037 TL

2.195 TL

2.281 TL

2.511 TL

2.651 TL

2.752 TL

5, 11, 12 . MADDELER 5 işçiden fazla (Tekrarı halinde iki katı)

3.360 TL

3.433 TL

3.697 TL

4.076 TL

4.393 TL

4.565 TL

5.026 TL

5.306 TL

5.509 TL

13. MADDE Çalıştırmadığı her özürlü veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2.240 TL

2.289 TL

2.465 TL

2.717 TL

2.928 TL

3.043 TL

3.350 TL

3.537 TL

3.671 TL

51/1

20 (Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE

1.120TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.144TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.232TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.358TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.463TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.520TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.673TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.766TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

1.833TL 'den
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında

51/2

21, 23, 26. MADDE

1.120 TL

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.463 TL

1.520 TL

1.673 TL

1.766 TL

1.833 TL

51/ SON FIKRA

20. MADDE

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.

51/ EK FIKRA

29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmamak)

1.344 TL

1.373 TL

1.478 TL

1.629 TL

1.756 TL

1.825 TL

2.009 TL

2.121 TL

2.202 TL

52. MADDE

35. MADDE

1.120 TL

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.463 TL

1.520 TL

1.673 TL

1.766 TL

1.833 TL

560 TL

572 TL

616 TL

679 TL

731 TL

759 TL

835 TL

882 TL

914 TL

53

38, 39, 40, 41, 42, 43. MADDE

560 TL

572 TL

616 TL

679 TL

731 TL

759 TL

835 TL

882 TL

914 TL

 

Engellilik İndirimi

YILI

Dayanak TL

I. Derece

II. Derece

III. Derece

2017

296.GVGT.

900 TL

470 TL

210 TL

2016

290.GVGT.

900 TL

460 TL

210 TL

2015

287.GVGT.

880 TL

440 TL

200 TL

2014

285.GVGT.

800 TL

400 TL

190 TL

2013

284.GVGT.

800 TL

400 TL

190 TL

2012

280.GVGT.

770 TL

380 TL

180 TL

2011

278.GVGT.

700 TL

350 TL

170 TL

2010

273.GVGT.

680 TL

330 TL

160 TL

2009

270.GVGT.

670 TL

330 TL

160 TL

2008

266.GVGT.

600 TL

300 TL

150 TL

2007

259.GVGT.

570 TL

280 TL

140 TL

2006

2005/9826.BKK.

530 TL

265 TL

133 TL

2005

2004/8295.BKK.

480 TL

240 TL

120 TL

2004

2003/6578.BKK.

440 TL

220 TL

 

 

UYGULAMA

– Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dâhil) kaybeden birinci derece engelli,

– Çalışma gücünün %60'indan fazlasını (%60 dâhil) kaybeden ikinci derece engelli,

– Çalışma gücünün %40'indan fazlasını (%40 dâhil) kaybeden üçüncü derece engelli,
Sayılır.

* Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat isleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.

* İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.

* Engellilik derecelerinin tespit sekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Eş ve Çocuk Yardımı

DÖNEMİ

EŞ YARDIMI
(Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi veya diğer başka şekillerde çalışarak ücret almayan eş için)

ÇOCUK YARDIMI
(Vergi kesintisi dışındaki çocuk yardımı; İki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına)

01.07.2017 – 31.12.2017

   

01.01.2017 – 30.06.2017

204,99 TL

24,02 TL

01.07.2016 – 31.12.2016

199,01 TL

23,31 TL

01.01.2016 – 30.06.2016

189,54 TL

22,20 TL

01.07.2015 – 31.12.2015

177,30 TL

20,77 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

169,24 TL

19,83 TL

01.01.2014 – 31.12.2014

164,31 TL

19,25 TL

30.06.2013 – 31.12.2013

163,87 TL

19,20 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

157,57 TL

18,46 TL

30.06.2012 – 31.12.2012

152,77 TL

17,90 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

146,89 TL

17,21 TL

01.07.2011 – 31.12.2011

137,56 TL

16,12 TL

01.01.2011 – 30.06.2011

112,94 TL

15,49 TL

01.07.2010 – 31.12.2010

89,17 TL

14,86 TL

01.01.2010 – 30.06.2010

86,07 TL

14,35 TL

01.07.2009 – 31.12.2009

83,88 TL

13,98 TL

01.01.2009 – 30.06.2009

80,26 TL

13,37 TL

01.07.2008 – 31.12.2008

77,17 TL

12,86 TL

01.01.2008 – 30.06.2008

74,23 TL

12,37 TL

01.07.2007 – 31.12.2007

72,53 TL

12,09 TL

01.01.2007 – 30.06.2007

70,48 TL

11,75 TL

01.07.2006 – 31.12.2006

55,94 TL

11,19 TL

01.01.2006 – 30.06.2006

53,31 TL

10,66 TL

01.07.2005 – 31.12.2005

52,00 TL

10,40 TL

01.01.2005 – 30.06.2005

50,13 TL

10,03 TL

01.07.2004 – 31.12.2004

48,26 TL

9,65 TL

01.01.2004 – 30.06.2004

45,53 TL

9,11 TL

01.07.2003 – 31.12.2003

42,88 TL

8,58 TL

15.01.2003 – 30.06.2003

34,30 TL

3,43 TL

01.07.2002 – 14.01.2003

22,86 TL

1,63 TL

15.05.2002 – 30.06.2002

21,74 TL

1,55 TL

01.01.2002 – 14.05.2002

21,21 TL

1,52 TL

15.12.2001 – 31.12.2001

19,27 TL

1,38 TL

15.11.2001 – 14.12.2001

18,49 TL

1,32 TL

15.10.2001 – 14.11.2001

17,44 TL

1,25 TL

15.09.2001 – 14.10.2001

16,49 TL

1,18 TL

01.07.2001 – 14.09.2001

15,93 TL

1,14 TL

15.06.2001 – 30.06.2001

15,16 TL

1,08 TL

15.05.2001 – 14.06.2001

14,42 TL

1,03 TL

15.04.2001 – 14.05.2001

13,09 TL

0,94 TL

01.01.2001 – 14.04.2001

12,77 TL

0,91 TL

01.07.2000 – 31.12.2000

11,03 TL

0,79 TL

15.06.2000 – 30.06.2000

10,02 TL

0,72 TL

01.01.2000 – 14.06.2000

9,67 TL

0,70 TL

01.07.1999 – 31.12.1999

8,40 TL

0,60 TL

 

Harcama Yetkilisi Mutemedi Avans Sınırları ( 01.01.2017 – 31.12.2017 )

KONUSU

TUTARI

Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;

İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde

1.300 TL

Diğer ilçelerde

675 TL

Erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin ve muayeneye sevk edilenler ile asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile ilgili olarak askerlik şubesi ve eğitim merkez komutanlığı mutemmetlerine

99.650 TL

Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere

14.900 TL

Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara

8.700 TL

Bakanların katılacağı yurt dışı seyahtlerde kullanılmak üzere

24.850 TL

Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için)

32.000 TL

Mahkeme harç ve giderleri (Ankara ve İstanbul İl Merkezleri için)

88.000 TL

Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere

68.000 TL

İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere

6.550 TL

Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere

27.300 TL

5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin;
– Kuruluş merkezlerinde ki mutemetlerine
– Merkez dışındaki birim mutemetlerine


931.400 TL
372.700 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ait kadın konakevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
1- Büyükşehir belediye sınırları içinde
2- Diğer il ve ilçelerde


5.900 TL
3.500 TL

 

Yurtiçi Harcırah Tutarları ( 01.01.2017 – 31.12.2017 )

 

EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

48.25 TL

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45.00TL

Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42.25 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

37.25 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

36.25 TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

63.00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

57.50 TL

Not: 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.

Ancak 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır.

 

Harcırahlar Yurtdışı ve Kıbrıs

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ

1/1/2017-31/12/2017 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL)

             

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

186,90

             

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları,

150,60

             

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

131,25

             

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

 
112,54
93,77
75,05

             

 

 

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

  GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ  

  T.B.M.M. Başkanı, Başbakan  

  Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları  

  Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Baş müşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları  

  Ek Göstergesi 7000 ve daha yüksek olan Kadrolarda bulunanlar  

  Ek Göstergesi 5300 ile 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar  

  Aylık/kadro Derecesi 1-4 olanlar  

  Aylık/kadro Derecesi 5-15 olanlar  

  Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler  

  ÜLKELER  

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

  VII  

  VIII  

  (PARA BİRİMLERİ)  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  SÜTUN  

  A.B.D. (A.B.D. Doları)  

  220  

  182  

  146  

  124  

  117  

  110  

  93  

  46  

  Almanya (Euro)  

  198  

  164  

  131  

  111  

  105  

  99  

  83  

  41  

  Avustralya (Avustralya Doları)  

  342  

  283  

  227  

  192  

  181  

  171  

  143  

  71  

  Avusturya (Euro)  

  199  

  166  

  132  

  112  

  106  

  100  

  84  

  42  

  Belçika (Euro)  

  194  

  161  

  128  

  109  

  103  

  97  

  81  

  41  

  Danimarka (Danimarka Kronu)  

  1.491  

  1.238  

  988  

  838  

  791  

  746  

  627  

  310  

  Finlandiya (Euro)  

  179  

  148  

  119  

  100  

  95  

  90  

  74  

  38  

  Fransa (Euro)  

  192  

  160  

  127  

  108  

  102  

  96  

  81  

  40  

  Hollanda (Euro)  

  187  

  156  

  125  

  106  

  100  

  94  

  80  

  39  

  İngiltere (Sterlin)  

  139  

  115  

  91  

  78  

  74  

  69  

  59  

  29  

  İrlanda (Euro)  

  186  

  155  

  124  

  105  

  99  

  94  

  78  

  39  

  İspanya (Euro)  

  191  

  158  

  126  

  107  

  101  

  95  

  80  

  40  

  İsveç (İsveç Kronu)  

  1.637  

  1.359  

  1.085  

  919  

  867  

  819  

  687  

  341  

  İsviçre (İsviçre Frangı)  

  341  

  283  

  226  

  192  

  181  

  171  

  143  

  71  

  İtalya (Euro)  

  183  

  152  

  122  

  104  

  98  

  92  

  77  

  38  

  Japonya (JaponYeni)  

  37.801  

  31.405  

  25.127  

  21.325  

  20.118  

  18.901  

  15.914  

  7.880  

  Kanada (Kanada Doları)  

  295  

  244  

  195  

  165  

  156  

  147  

  125  

  61  

  Kuveyt (Kuveyt Dinarı)  

  61  

  50  

  40  

  35  

  33  

  31  

  25  

  12  

  Lüksemburg (Euro)  

  194  

  161  

  128  

  109  

  103  

  97  

  82  

  40  

  Norveç (Norveç Kronu)  

  1.437  

  1.193  

  952  

  808  

  762  

  719  

  604  

  299  

  Portekiz (Euro)  

  186  

  155  

  124  

  105  

  99  

  93  

  78  

  39  

  Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)  

  744  

  617  

  492  

  418  

  395  

  372  

  313  

  155  

  Yunanistan (Euro)  

  191  

  158  

  126  

  107  

  101  

  95  

  80  

  40  

  Kosova (Euro)  

  148  

  123  

  98  

  83  

  78  

  74  

  63  

  31  

  Diğer AB Ülkeleri (Euro)  

  152  

  127  

  101  

  86  

  81  

  76  

  65  

  32  

  Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)  

  190  

  157  

  125  

  106  

  100  

  95  

  80  

  40  

İhbar Tazminatları

İş Kanunu Madde 17: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

 1. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 2. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 3. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 4. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32’nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

SIRA NO.

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2010

2011

2012

26.01.2012
6270/17 MD. Değişenler Dahil

2013

2014

2015

2016

2017

AÇIKLAMA

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

11.446 TL

12.327 TL

13.591 TL

13.591 TL

14.651 TL

15.226 TL

16.765 TL

17.700 TL

18.377 TL

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

100 TL

107 TL

117 TL

110 TL

118 TL

122 TL

134 TL

141 TL

146 TL

Bu durumdaki her işçi için

3

7

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

5

14

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

411 TL

442 TL

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1.552 TL

1.671 TL

1.842 TL

1.700 TL

1.832 TL

1.903 TL

2.095 TL

2.211 TL

2.295 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

114 TL

122 TL

134 TL

125 TL

134 TL

139 TL

153 TL

161 TL

167 TL

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

411 TL

442 TL

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

 

12

38

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

114 TL

122 TL

134 TL

125 TL

134 TL

139 TL

153 TL

161 TL

167 TL

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

204 TL

219 TL

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

411 TL

442 TL

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

 

16

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

204 TL

219 TL

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

Bu durumdaki her işçi için

17

57

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

18

59

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

19

60

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.034 TL

1.113 TL

1.227 TL

1.200 TL

1.293 TL

1.343 TL

1.478 TL

1.560 TL

1.619 TL

 

21

64

Telafi çalışması usullerine uymamak

204 TL

219 TL

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

Bu durumdaki her işçi için

22

68

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.034 TL

1.113 TL

1.227 TL

1.200 TL

1.293 TL

1.343 TL

1.478 TL

1.560 TL

1.619 TL

 

23

69

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

24

71

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

25

72

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

26

73

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

27

74

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

28

75

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

29

76

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

30

77

105/c

İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

Bu maddeler 30.12.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır.
Bu maddelerin yerine 6331 sayılı yasa maddeleri geçerlidir.

31

78

105/a

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

228 TL

245 TL

270 TL

250 TL

Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar

32

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

 

33

79

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak

34

80

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

35

81

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

36

85/1

105/d

Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak

572 TL

550 TL

606 TL

550 TL

Her işçi için

37

85/2

Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

38

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

228 TL

245 TL

270 TL

250 TL

Bu durumdaki her işçi için

39

87

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

40

88

105/c

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

 

41

89

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

42

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek

9.157 TL

9.862 TL

10.873 TL

10.873 TL

11.721 TL

12.181 TL

13.412 TL

14.160 TL

14.702 TL

43

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

44

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

Notlar:

*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

TEHLİKE SINIFI

01.01.2017 itibarıyla Ceza Miktarı

AÇIKLAMA

10'dan az çalışan

10-49 çalışan

50 ve daha fazla çalışan

4

4/1-a

26-1/a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.702 TL
3.377 TL
4.053 TL

2.702 TL
4.053 TL
5.404 TL

4.053 TL
5.404 TL
8.106 TL

Her yükümlülük için

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

6

6/1-a

26-1/b

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.760 TL
8.450 TL
10.140 TL

6.760 TL
10.140 TL
13.520 TL

10.140 TL
13.520 TL
20.280 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

İşyeri hekimi çalıştırmamak.

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

Çok Tehlikeli

– – –

6.758 TL

10.137 TL

6/1-b

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

 

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

6/1-ç

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.350 TL
1.687 TL
2.025 TL

1.350 TL
2.025 TL
2.700 TL

2.025 TL
2.700 TL
4.050 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

 

8

8/1

26-1/c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

Uzman ve hekim için ayrı ayrı

8/6

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

10

10/1

26-1/ç

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

4.055 TL
5.068 TL
6.082 TL

4.055 TL
6.082 TL
8.110 TL

6.082 TL
8.110 TL
12.165 TL

Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.083 TL
7.603 TL
9.124 TL

6.083 TL
9.124 TL
12.166 TL

9.124 TL
12.166 TL
18.249 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

 

11

11

26-1/d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.350 TL
1.687 TL
2.025 TL

1.350 TL
2.025 TL
2.700 TL

2.025 TL
2.700 TL
4.050 TL

Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

12

12

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

14

14/1

26-1/e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

Her yükümlülük için

14/2

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.702 TL
3.377 TL
4.053 TL

2.702 TL
4.053 TL
5.404 TL

4.053 TL
5.404 TL
8.106 TL

 

14/4

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

15

15/1

26-1/f

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.350 TL

Her çalışan için

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

16

16

26-1/g

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

17

17

26-1/ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

547 TL

Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı
(23.04.2015 öncesi cezalar: Her çalışan için)

18

18

26-1/h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

1.350 TL

Her çalışan için

20

20/1

26-1/ı

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.350 TL
1.687 TL
2.025 TL

1.350 TL
2.025 TL
2.700 TL

2.025 TL
2.700 TL
4.050 TL

 

20/3

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

2.026 TL
2.532 TL
3.039 TL

2.026 TL
3.039 TL
4.052 TL

3.039 TL
4.052 TL
6.078 TL

20/4

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

1.350 TL

Hakları kısıtlanan her birey için

22

22

26-1/i

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.702 TL
3.377 TL
4.053 TL

2.702 TL
4.053 TL
5.404 TL

4.053 TL
5.404 TL
8.106 TL

Her aykırılık için

23

23/2

26-1/j

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.760 TL
8.450 TL
10.140 TL

6.760 TL
10.140 TL
13.520 TL

10.140 TL
13.520 TL
20.280 TL

 

24

24/2

26-1/k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

25

25

26-1/l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

1.095 TL

ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

29

29

26-1/m

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

67.616 TL
84.520 TL
101.424 TL

67.616 TL
101.424 TL
135.232 TL

101.424 TL
135.232 TL
202.848 TL

 

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

108.186 TL
135.232 TL
162.279 TL

108.186 TL
162.279 TL
216.372 TL

162.279 TL
216.372 TL
324.558 TL

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

30

30

26-1/n

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.350 TL
1.687 TL
2.025 TL

1.350 TL
2.025 TL
2.700 TL

2.025 TL
2.700 TL
4.050 TL

Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

26-1/o

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

– – –

547 TL

Her çalışan için

26-1/ö

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

Notlar:

1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.

2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir

3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.

6) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

7) Bu tabloda Yeniden Değerleme Oranı dışında, 02.05.2015 tarihinde %25, %50 artırılarak yapılan hesaplamalarda yarım Türk Lirası ve üzerindeki rakamlar tama tamamlanarak 1.850, 2.774, 3.083, 6.938, 7.709, 9.251, 92.522, 123.362 olarak belirlenmişken 05.05.2015 tarihli Bakanlık duyurusunda (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=idari_para_cezalari) küsuratların dikkate alınmadığı görüldüğünden söz konusu bu idari para cezaları, küsuratlar dikkate alınmadan tekrar hesaplanmış (1'er TL azaldığı görülmüş) olup tablo yeniden düzenlenmiştir.

 

İşçi Taban ve Tavan Ödemeleri

İŞÇİ ÖDEMELERİ

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Dönemi

Tutarı (TL)

Kıdem Tazminat Tavanı

1475 s.K.14 (4857 s. K.Geçici md.6); 5434 s.K. Ek md. 20,Ek md. 70; 5510 s.K Geçici md.4

Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd. 04.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02(913) 82 sayılı Genelge

01.01.2017 – 30.06.2017

4.426,16

01.07.2017 – 31.12.2017

 

Asgari Ücret (Brüt)

4857 s. K. md. 39; 31.12.2015 gün ve 2015/1 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 31.12.2015 tarih ve 29579 s. R.G.

01.01.2017 – 30.06.2017

1.777,50

01.07.2017 – 31.12.2017

 

Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık)

5510 s.K. md.82

01.01.2017 – 30.06.2017

13.331,40

01.07.2017 – 31.12.2017

 

Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık)

5510 s.K. md.82

01.01.2017 – 30.06.2017

1.777,50

01.07.2017 – 31.12.2017

 

Stajyer öğrenci ücreti (Asgari Tutar)

3308 s.K. 25. md. (Asgari üc.%30'u)

 

01.01.2017 – 30.06.2017

421.21

01.07.2017 – 31.12.2017

 

İşkollarına Giren İşler

İşkollarına Giren İşler

İşkolu Sıra No

Bölüm No

Büyük Grup No No

İşkolu – İşler

1

0

01, 02, 03, 04

TARIM VE ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK

 

Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçuluk, her türlü teraslama işleri, tarım ve bahçıvanlık okulları hizmetleri, avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik ve benzeri su ürünlerinin çıkarılması işleri.

2

1

11, 12, 14, 19

MADENCİLİK

 

Maden arama, kömür madenciliği, metal cevherleri madenciliği, taş, kil, kum ocakları, tuzlalar(kaya tuzları dahil) ve madenlerden başka maddelerin topraktan çıkarılması, kömürden yapılan maddelerin yapımı işleri.

3

1, 2, 3

13, 30, 31, 32

PETROL, KİMYA VE LASTİK

 

Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve tabii gaz tasfiyehaneleri ve petrol mamülleri sanayii (L.P.G. dahil), akaryakıt depo ve istasyonları, akaryakıt taşınması (pipeline dahil), satışı, ecza ve kimya sanayii(azot, gübre, deterjan,kozmetik, boya ve atom sanayii dahil), pil, batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve suni lastik ve kauçuk, plastik, bakalit, linelyum, muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden yapı, elektrik , sıhhi malzeme, ev eşyası ve her türlü eşya yapım işleri.

4

2

20, 21, 22

GIDA SANAYİİ

 

Gıda maddeleri yapımı sanayii, insanların tüketimine mahsus gıda maddelerinin yapımı, her türlü hayvan, kümes ve av hayvanları kesilmesi ve temizlenmesi, paketlenmesi, mezbahalar ve etten yapılan gıda maddeleri yapımı, sütten yapılan maddelerin yapımı, hayvansal ve bitkisel yağ sanayii (hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun sanayii dahil), her çeşit gıda maddelerinin konserve yapılması ve saklanması, değirmende öğütülmüş maddeler yapımı, ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden yiyecek yapımı, kakao, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler yapımı, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve çay yaprakları üzerinde yapılan işlemler ve benzeri işler, yem sanayii, maya yapımı, içki ve tütün sanayii, damıtılmış alkollü içkiler, şaraplar, likörler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon asidi ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması karıştırılması, damıtılması, mayalandırılması, bira fabrikalarında yapılan işler, alkolsüz içkiler (gazoz, meyva suları ve benzerleri), sigara, puro, pipo enfiye, çiğnenen tütün ve benzerlerinin yapımı, paketlenmesi ve taşın ması, tütün ayıklanması, kurutulması gibi tütün sanayii ile ilgili yapım ve işleme işleri

5

2

20

ŞEKER

 

Şeker Sanayii

6

2

23, 24

DOKUMA

 

Her türlü dokuma sanayii, giyecek eşyası sanayii, hazır dokuma eşyası yapımı (trikotaj ve fermuar yapımı), her türlü iplik sanayii (sun'i ve sentetik elyaf işleri dahil), çırçır sanayii (idrofil pamuk yapımı dahil), çamaşırhanede yapılan işler, ütü, kola, boyama ve temizleme işleri.

7

2

24, 29

DERİ

 

Kundura sanayii, deri ve deriden yapılan her türlü eşya (saraciye) yapımı ve debagat işleri, kürkçülük, tutkal sanayii ve bağırsak işleme işleri.

8

2

25, 26

AĞAÇ

 

Ağaç ve mantardan yapılan eşya, mobilya yapımı, doğrama ve bıçkıcılık sanayii, kereste fabrikaları, her türlü sun'i tahta ve benzeri yapım işleri.

9

2

27

KAĞIT

 

Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz sanayii işleri.

10

2

28

BASIN VE YAYIN
(28.03.1996 tarih ve 96/7949 sayılı BKK. ile değişen şekli.)

 

Her türlü basın ve yayın işleri, basımevlerinde yapılan işler, klişecilik, kağıt ve madeni para basım işleri, kağıt, karton, plastik ve sair malzeme üzerine yapılan baskı işleri.

11

6

62, 63

BANKA VE SİGORTA

 

Bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta birlikleri, para borsalarında yapılan işler.

12

3

33

ÇİMENTO, TOPRAK ve CAM

 

Metalden başka maden sanayii, çimento sanayii, her türlü toprak ve seramik sanayii ile çömlek, çini, fayans yapımı ve çimento, alçı, taş ve toprak kullanılarak yapılan yapı malzemesi ve diğer gereç yapımı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit sanayii, lüle taşı işlemesi ile bu işkoluna ait hammadde ocaklarında yapılan işler, cam ve camdan yapılma eşya sanayii işleri.

13

3

34, 35, 36, 37, 38, 39

METAL

 

Metal yapımı, her türlü maden cevherlerinin ve bunların alaşım ve karışımlarının ergitilmesi, arıtılması, haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi, çelik sanayii, madensel eşya yapımı, makina yapımı, elektrik makinaları, cihazları, araç ve gereçlerinin (deniz, demir ve hava yolları madeni taşıma araçları hariç) ve diğer madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma (montaj) sanayii işleri.

14

3

38

GEMİ

 

Her türlü deniz araçları yapımı, onarımı ve gemi bozma tezgahlarında yapılan işler.

15

4

40

İNŞAAT

 

Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, hava alanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları yapımı gibi her çeşit yapıcılık işleri ile bunların etüt, proje, araştırma, bakım, onarım ve benzeri işleri.

16

5

21, 52

ENERJİ

 

Elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması, arıtılması, kullanılır ve yararlanılır hale getirilmesi, iletim ve dağıtımı işleri, yukarıdaki amaçlarla tesis ve şebekeler kurulması (baraj dahil), işletilmesi korunması, bakımı, onarımı ve bunlarla ilgili etüt, proje, araştırma ve benzeri işler.

17

6, 8

61, 62, 64, 82, 83

TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR

 

Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, birlikleri, kooperatifler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noterler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işler.

18

7

71

KARA TAŞIMACILIĞI

 

Demiryolu dışında motorlu ve motorsuz her türlü kara taşıtları ile yük veya yolcu taşıma ve bununla ilgili depolama ve sürücülük işleri, kara taşıt araçları için terminal, garaj, bakım, ikmal ve onarım, park yerlerinde yapılan işler (deniz ve demiryolu ambarlarında yapılan işler hariç).

19

7

40,71

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

 

Demiryolları ve bağlı işyerlerinde görülen her türlü işler (demiryolu bakım, onarım ve yenileme işleri ile yataklı ve yemekli vagonlarda yapılan işler dahil).

20

7

71

DENİZ TAŞIMACILIĞI

 

Gemi ve benzeri taşıtlarla denizlerde, göllerde ve akar sularda her türlü yük ve yolcu taşınması ile bunlara bağlı deniz işlerinde çalışan ve Deniz İş Kanununa tabi gemi adamları ve gemi adamı yeterlik belgesine sahip kimselerin ve şehir ve körfez hatları iskelelerinde çalıştırılan iskele görevlilerinin yaptığı işler, deniz taşıtları ile yapılan liman hizmetleri

21

7

71

HAVA TAŞIMACILIĞI

 

Hava ve havacılığın yer ve yerüstü işleri ile hava taşıtlarında yapılan her türlü işler ve uçakla ilaçlama işleri.

22

7

72

ARDİYE ve DEPOCULUK

 

Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları, umumi mağazalar ve buralarda yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri, liman hizmetleri, iskelelerde yapılan yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri, (demiryolu taşımacılığına ait yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri hariç).

23

7

73

HABERLEŞME

 

Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon işleri ve hizmetleri ve bu hizmetler için kamu idaresince kurulan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.

24

8

82

SAĞLIK

 

Hastaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri, doğum ve çocuk bakım evleri, kreşler, doktor muayenehaneleri klinikler gibi sağlık kuruluşları, diş klinikleri, röntgen muayenehaneleri ve benzerleri ile hayvan bakım evlerinde yapılan her türlü sağlık işleri.

25

8

83, 84

KONAKLAMA ve EĞLENCE YERLERİ

 

Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan işler.

26

   

MİLLİ SAVUNMA

 

Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dahil) subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.

27

8

83, 84

GAZETECİLİK
(28.03.1996 tarih ve 96/7949 sayılı BKK. ile değişen şekli.)

 

212 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanuna göre gazeteci sayılanların gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında yaptıkları işler ile asıl işi gazete ve mevkutelere bağlı olarak bunları basmak olan basımevlerinde yapılan işler,radyo ve televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanların yaptıkları işler ile bu birimlere bağlı olarak yapılan işler.

28

   

GENEL İŞLER

 

Belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren işleri dışındaki belediye hizmetlerine ilişkin işlerle bu Tüzükte yer almayan işlerde, Sendikalar Kanununa göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan işler.

NOT: Bu listede yer alan bölüm ve büyük grup numaraları iktisadi faaliyetlerin uluslararası tasnifine göre belirlenmiştir.

İşkolları İtibariyle Tehlike Dereceleri
İşyeri tehlike sınıf ve dereceleri için Tıklayınız

İŞ-KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI
(2017 YILI)

AÇIKLAMA

4857/30

101

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

2.295 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857/30

101

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

2.295 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904/17

20/a

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.

550 TL

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.

4904/19

20/b

Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek.

1.103 TL

Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/17

20/c

Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek

2.493 TL

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/3-d

20/d

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL,

18.379 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek

3.676 TL

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.

4904/3-d

20/d

Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

550 TL

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

3.638 TL

Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici daimi işçi almak

45.954 TL

Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici geçici işçi almak

27.571 TL

Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/21

20/e

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

3.676 TL

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.

4904/19

20/f

Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

3.676 TL

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/f

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek

18.379 TL

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/g

Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek

3.676 TL

Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

18.379 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

36.764 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.

4904/20

20/ı

Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

9.189 TL

Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.

4904/19

20/j

Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak

9.189 TL

Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil ) her bir fiil için uygulanır.

 

İsşizlik Sigortası Primi

Dönemler

İşçi Payı

İşveren Payı

Gerekçe

01.01.2010 – 31.12.2010

%1

%2

01.01.2009 – 31.12.2009

01.01.2008 – 31.12.2008

5754 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle değişen şekli mucibince…

01.01.2007 – 31.12.2007

01.01.2006 – 31.12.2006

01.01.2005 – 31.12.2005

4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5234 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişen şekli mucibince…

01.01.2004 – 31.12.2004

5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49/e maddesi mucibince…

 1. "25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci bendi 2004 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanır:

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve % 1 Devlet payı olarak alınır."

01.01.2003 – 31.12.2003

4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51/e maddesi mucibince…

 1. "25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci bendi 2003 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanır:

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve % 1 Devlet payı olarak alınır. "

01.01.2002 – 31.12.2002

4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 61/f maddesi mucibince…

 1. "25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci bendi 2002 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanır:

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal igortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır."

01.06.2000 – 31.12.2001

%2

%3

0193. GVK. 235 sayılı GT.

 

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarları
Kıdem tazminatı tavan miktarlarına yıllar itibariyle ulaşmak için Tıklayınız

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Çalışılması Gereken İşler

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Madde 0004 : Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

(1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.

4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler.

5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri.

6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

b) Cam sanayii işleri:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).

3) Ateşçilik işleri.

4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).

5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde).

7) Camı fırın başından alma işleri.

8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.

9) Tıraş işleri.

10) Asitle hak ve cilalama işleri.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

c) Cıva sanayii işleri:

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.

2) Cıvalı aletler yapımı işleri.

3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.

4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

ç) Çimento sanayii işleri:

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.

2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.

3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.

2) Kimyasal arıtma işleri.

3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

e) Çinko sanayii işleri:

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.

2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.

3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri.

4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.

5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.

6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.

7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

f) Bakır sanayii işleri:

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.

2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.

3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.

4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

g) Alüminyum sanayii işleri:

1) Alüminyum oksit üretimi işleri.

2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri.

3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

ğ) Demir ve çelik sanayii işleri.

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri.

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

4) Maden eritme ve dökme işleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.

6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

ı) Kaplamacılık işleri:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).

2) Polisaj işleri.

3) Kalaycılık işleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.

5) Asitle yüzey temizleme işleri.

i) Karpit sanayii işleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

j) Asit sanayii işleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

k) Akümülatör sanayii işleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

l) Kaynak işleri:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.

2) Toz altı kaynak işleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

m) Madenlere su verme işleri:

1) Su verme işleri (sertleştirme).

2) Semantasyon işleri.

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

o) Yeraltı işleri:

1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

p) Gürültülü işler:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.

r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

ş) Tarım ilaçları:

1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

(1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.

2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.

3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.

4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.

5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

b) Cıva işleri:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

c) Kurşun işleri:

1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.

ç) Karbon sülfür işleri:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

d) İnsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.

Sendikalar Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

AÇIKLAMA

6

78/a (*)

Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.

700 TL

754 TL

783 TL

862 TL

910 TL

944 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

14

78/b

Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak.

5.000 TL

5.390 TL

5.601 TL

6.167 TL

6.511 TL

6.760 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

17

78/c

Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek.

700 TL

754 TL

783 TL

862 TL

910 TL

944 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için

19

78/c

Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.

26

78/ç

Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak.

5.000 TL

5.390 TL

5.601 TL

6.167 TL

6.511 TL

6.760 TL

 

28

78/d (*)

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek.

1.500 TL

1.617 TL

1.680 TL

1.849 TL

1.952 TL

2.026 TL

Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar

78/e

Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek.

5.000 TL

5.390 TL

5.601 TL

6.167 TL

6.511 TL

6.760 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

78/f

Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek.

700 TL

754 TL

783 TL

862 TL

910 TL

944 TL

 

78/g

Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek.

5.000 TL

5.390 TL

5.601 TL

6.167 TL

6.511 TL

6.760 TL

78/ğ

Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak.

5.000 TL

5.390 TL

5.601 TL

6.167 TL

6.511 TL

6.760 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

78/h

Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek.

700 TL

754 TL

783 TL

862 TL

910 TL

944 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

65

78/ı

Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak.

700 TL

754 TL

783 TL

862 TL

910 TL

944 TL

İzinsiz aldığı her işçi için

68

78/i

Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak.

1.500 TL

1.617 TL

1.680 TL

1.849 TL

1.952 TL

2.026 TL

İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için

78/j

İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak.

1.500 TL

1.617 TL

1.680 TL

1.849 TL

1.952 TL

2.026 TL

 

73

78/j

73. madde hükmüne aykırı davranmak.

(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.

1-Öngörülen idari yaptırımlar, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.

2-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 Türk Lirasının altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 

SGK İdari Para Cezaları

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık brüt asgari ücret esas alınır.)

İlgili Madde

Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

Ceza Tutarı

01.01.2017 30.06.2017

01.07.2017 31.12.2017

102-a/1

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

102-a/2

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-a/3

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL

(Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL

102-a/1 102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

102-b

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-b/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 3 katı) 5.333 TL

(Asgari ücretin 3 katı) 5.333 TL

102-b/2

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-b/3

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

102-b/3 102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin sal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-b/1 102 ikinci fıkra

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin üç katının dörtte biri) 1.333 TL

(Asgari ücretin üç katının dörtte biri) 1.333 TL

102-b/2 102 ikinci fıkra

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin iki katının dörtte biri) 889 TL

(Asgari ücretin iki katının dörtte biri) 889 TL

102-b/3 102 ikinci fıkra

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

102-c

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-c/1

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri) 356 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri) 356 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-c/2

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri) 222 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri) 222 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-c/3

Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı) 889 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı) 889 TL
En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-c/4

Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-d

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-e

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-e/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

102-e/2

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 6 katı) 10.665 TL

(Asgari ücretin 6 katı) 10.665 TL

102-e/3

Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 3 katı) 5.333 TL

(Asgari ücretin 3 katı) 5.333 TL

102-e/4

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,(tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere)aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı) 889 TL

Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı) 889 TL

102-e/4

İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-e/4

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

102-e/4

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 6 katı) 10.665 TL

(Asgari ücretin 6 katı) 10.665 TL

102-e/4

Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

(Asgari ücretin 12 katı) 21.330 TL

102-e/5

İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniylegeçersiz sayılmasıhalinde, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere)her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı)   889 TL

Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı)   889 TL

102-f

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

(Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-g

Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

102-g

8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)   178 TL

Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)   178 TL

102-g 102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-h

11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

102-h 102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL

102-ı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
—-
Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL    
——  
  (Asgari ücretin 10 katı) 17.775 TL

(Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL    
——  
  (Asgari ücretin 10 katı) 17.775 TL

102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL
  Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı) 8.888 TL
  Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı) 3.555 TL

102-i

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması (Asgari ücretin onda biri)   178 TL
  Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı)   889 TL

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması (Asgari ücretin onda biri)   178 TL
  Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı)   889 TL

102-j

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri)   178 TL

Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri)   178 TL

102-j 102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-k

100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi   girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin yarısı) 889 TL

(Asgari ücretin yarısı) 889 TL

102-l

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

(Bir aylık asgari ücret) 1.778 TL

SSK Emeklilik Kriterleri

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENELGESİ
12 – 117 Ek

27.06.2002

B.13.1.SSK.0.07.00.00-V-31-450938

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Hk.

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara eklenen geçici maddeler ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe hak kazanamamış olanlar için kademeli bir geçiş süreci öngörülmüş, ancak söz konusu geçici maddeler Anayasa Mahkemesinin 23.02.2001 tarihli ve 2001/41 sayılı kararı ile iptal edilerek, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştü.

Söz konusu geçici maddeler, 01.06.2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4759 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la yeniden düzenlenmiştir.

4759 sayılı Kanunun 506 ve 2925 sayılı Kanunlarda öngördüğü değişiklikler de dikkate alınarak yaşlılık aylığına hak kazanma şartları aşağıda açıklanmıştır.

 1. 506 SAYILI KANUNA GÖRE

4759 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle 506 sayılı Kanunun geçici 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bendlerinde yapılan değişiklikle 23.05.2002 tarihi itibariyle belirlenecek olan sigortalılık sürelerine göre, sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. 08.09.1999 tarihinde 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 60'ıncı maddesinin (A) bendi hükümlerine göre yaşlılık aylığına hak kazanmış olan sigortalılarla 08.09.1999 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadın ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkek sigortalılar hakkında 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 506 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri uygulanacaktır.
 2. 23.05.2002 tarihinde;

   

   

   

  1. 1'inci madde kapsamında olanlar (geçici 81'inci maddenin A bendi kapsamına girenler) hariç olmak üzere, sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
  2. Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
  3. Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,
  4. Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,
  5. Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,
  6. Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,
  7. Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,
  8. Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,
  9. Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,
  10. Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,
  11. Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,
  12. Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan yıldan fazla, 8 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,
  13. Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,
  14. Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,
  15. Sigortacılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
  16. Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
  17. Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

 1. 23.05.2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
 2. 23.05.2002 tarihinde 3'üncü maddede öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

   

   

   

  1. 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
  2. 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
  3. 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
  4. 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
  5. 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

Bu maddeye göre sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanacağı kademeli yaş haddi; bu şartlardan (50/55 yaş + 15 yıl + 3600 gün) hangisi en son sağlanmış ise bunun sağlandığı tarihe göre belirlenecektir.

Bu nedenle, geçici 81'inci maddenin (C/b) bendine göre bağlanacak aylıklarda sadece 3600 gün şartının hangi tarihte tamamlandığının bilgisayarca tesbitine imkan bulunmadığından, "SOYM3Z1" ekranındaki "3600 Günün Tamamlandığı Tarih" alanına 3600 günün tamamlandığı tarihin girilmesi zorunludur.

3600 prim ödeme gün sayısının tamamlandığı tarihin tesbitinde sigortalıların bu günü, isteğe bağlı ve topluluk sigortasına, askerlik ve hizmet borçlanmalarına veya yapılan hizmet ihyalarına ilişkin prim ödeme gün sayıları ile tamamlamaları durumunda, primin veya ihya/borçlanma bedelinin son ödeme tarihi 3600 günün tamamlandığı tarih olacaktır.

Örnek 1:

İlk İşe Giriş Tarihi

: 13.08.1988

Doğum Tarihi

: 15.06.1955

3600 Günün Tamamlandığı Tarih

: 01.02.1999

Cinsiyeti

: Kadın

 

Bu sigortalı 15 yıllık sigortalılık süresini 13.08.2003 tarihinde, 50 yaşını ise 15.06.2005 tarihinde tamamlayacaktır. 3600 gün prim ödeme şartı ise daha önce, 01.02.1999 tarihinde yerine gelmiştir. Dolayısıyla şartlarının tamamının sağlanacağı 15.06.2005 tarihi Kanunda öngörülen 24.05.2005-23.05.2008 zaman aralığında olduğundan, bu zaman aralığına karşılık gelen 54 yaşını tamamladıktan sonra tahsis talebinde bulunması halinde aylık bağlanacaktır.

Örnek 2:

İlk İşe Giriş Tarihi

: 01.04.1991

Doğum Tarihi

: 01.07.1949

3600 Günün Tamamlandığı Tarih

: 01.05.2002

Cinsiyeti

: Erkek

 

Bu sigortalının 55 yaşını 01.07.2004 tarihinde, 3600 gününü 01.05.2005 tarihinde, 15 yıllık sigortalılık süresini ise 01.04.2006 tarihinde yerine getirdiği anlaşıldığından, şartların tamamının sağlanacağı 01.04.2006 tarihi Kanunda öngörülen 24.05.2005-23.05.2008 zaman aralığında olduğundan, bu zaman aralığına karşılık gelen 57 yaşını tamamlayacağı 01.07.2006 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunması halinde aylık bağlanacaktır.

Örnek 3:

İlk İşe Giriş Tarihi

: 01.02.1986

Doğum Tarihi

: 02.04.1946

3600 Günün Tamamlandığı Tarih

: 23.11.2002

Cinsiyeti

: Erkek

 

Bu sigortalı 15 yıllık sigortalılık süresini 01.02.2001, 55 yaşını ise 02.04.2001 tarihinde tamamlamıştır. Ancak 2001 yılı sonu itibariyle prim ödeme gün sayısı 3575 iken Ocak/2002 ayına ait isteğe bağlı sigorta primini 23.11.2002 tarihinde ödeyerek gün sayısını 3605'e yükselten ve prim ödemelerine devam eden sigortalının her üç şartı bir arada yerine getirdiği 23.11.2002 tarihini kapsamına alan 24.05.2002-23.05.2005 süresinin karşılığı olan 56 yaşını tamamlamış olduğundan 3600 gün prim şartının oluştuğu 23.11.2002 tarihinden itibaren tahsis talebinde bulunması halinde tarafına aylık bağlanacaktır.

 1. 4759 sayılı Kanunla 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan/başlayacak sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında bir değişiklik getirilmediğinden, bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 4447 ve 4759 sayılı Kanunlarla değişik 60'ıncı maddesinin (A) bendi hükümleri (58/60 yaş+7000 gün veya 58/60 yaş+25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün) uygulanacaktır.
 1. 2925 SAYILI KANUNA GÖRE

4759 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle 2925 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen (B) bendi yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

 1. Geçici 2'nci maddenin A bendi kapsamında olanlar, diğer bir ifadeyle 08.09.1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar, en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları kaydıyla herhangi bir yaş koşulu aranmaksızın diledikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.
 2. 23.05.2002 tarihinde;

   

   

   

  • 1'inci madde kapsamında olanlar (Geçici 2'nci maddenin A bendi kapsamına girenler) hariç olmak üzere, sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını doldurmuş olmaları
  • Sigortalılık süresi 12 yıl 3 ay (dahil) dan fazla 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 11 yıl 6 (dahil) aydan fazla 12 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 42, erkek ise 46 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 10 yıl 9 (dahil) aydan fazla 11 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 43, erkek ise 47 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 10 (dahil) dan fazla 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 9 yıl 3 (dahil) aydan fazla 10 yıldan az olanlar kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 8 yıl 6 (dahil) aydan fazla 9 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 46, erkek ise 50 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 7 yıl 9 (dahil) aydan fazla 8 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 7 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 48, erkek ise 52 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 6 yıl 3 (dahil) aydan fazla 7 yıldan az olanlar kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 5 yıl 6 (dahil) aydan fazla 6 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 4 yıl 9 (dahil) aydan fazla 5 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 4 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 3 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
  • Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 54, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

 1. 4759 sayılı Kanunla, ilk defa 01.10.1999 (dahil) tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamına alınan/alınacak sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında bir değişiklik getirilmediğinden, bunlar hakkında 4447 sayılı Kanunla değişik 2925 sayılı Kanunun 20'nci madde hükmü (58/60 yaş + 15 yıl sigortalılık süresi + 3600 gün prim) uygulanacaktır.
 1. ORTAK KONULAR

   

   

   

  1. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal Kararının yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (dahil) tarihinden sonra yaşlılık sigortası yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylığa hak kazanıp kazanmadıkları, 4759 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler dikkate alınarak belirlenecektir. Bu nedenle 23.05.2002-31.05.2002 tarihleri arasında tahsis talebinde bulunup, talepleri 4447 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek reddedilen sigortalıların sözkonusu talepleri, 4759 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden değerlendirilecektir.
  2. 23.05.2002 (dahil) tarihinden sonra yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar için geçerli olmak üzere, 10.09.1999 tarih ve 12-99. Ek Genelgenin (I/B) bölümünün 3, 4 ve 5'inci maddeleri ile (II/C) bölümünün 3'üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, aynı tarih itibariyle sigortalıların sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayılarının tesbitinde anılan Genelge ile 03.01.2000 tarih, 12-101.Ek sayılı Genelgede belirtilen usul ve esasların uygulanmasına devam edilecektir.
  3. 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını gösterir tablolar ilişiktedir. Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 81'İNCİ MADDESİNİN (A) ve (B) BENDLERİNE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
ERKEK SİGORTALILAR

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri

Tahsis Talep
Tarihindeki

Sigortalılık
Süresi

Yaşı

Gün
Sayısı

(A)

08.09.1976 tarihinden önce

25 yıl

***

5000

(B)

09.09.1976 – 23.05.1979 tarihleri arası

25

44

5000

24.05.1979 – 23.11.1980 tarihleri arası

25

45

5000

24.11.1980 – 23.05.1982 tarihleri arası

25

46

5075

24.05.1982 – 23.11.1983 tarihleri arası

25

47

5150

24.11.1983 – 23.05.1985 tarihleri arası

25

48

5225

24.05.1985 – 23.11.1986 tarihleri arası

25

49

5300

24.11.1986 – 23.05.1988 tarihleri arası

25

50

5375

24.05.1988 – 23.11.1989 tarihleri arası

25

51

5450

24.11.1989 – 23.05.1991 tarihleri arası

25

52

5525

24.05.1991 – 23.11.1992 tarihleri arası

25

53

5600

24.11.1992 – 23.05.1994 tarihleri arası

25

54

5675

24.05.1994 – 23.11.1995 tarihleri arası

25

55

5750

24.11.1995 – 23.05.1997 tarihleri arası

25

56

5825

24.05.1997 – 23.11.1998 tarihleri arası

25

57

5900

24.11.1998 – 08.09.1999 tarihleri arası

25

58

5975

 

KADIN SİGORTALILAR

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri

Tahsis Talep
Tarihindeki

Sigortalılık
Süresi

Yaşı

Gün
Sayısı

(A)

08.09.1981 tarihinden önce

20 yıl

***

5000

(B)

09.09.1981 – 23.05.1984 tarihleri arası

20

40

5000

24.05.1984 – 23.05.1985 tarihleri arası

20

41

5000

24.05.1985 – 23.05.1986 tarihleri arası

20

42

5075

24.05.1986 – 23.05.1987 tarihleri arası

20

43

5150

24.05.1987 – 23.05.1988 tarihleri arası

20

44

5225

24.05.1988 – 23.05.1989 tarihleri arası

20

45

5300

24.05.1989 – 23.05.1990 tarihleri arası

20

46

5375

24.05.1990 – 23.05.1991 tarihleri arası

20

47

5450

24.05.1991 – 23.05.1992 tarihleri arası

20

48

5525

24.05.1992 – 23.05.1993 tarihleri arası

20

49

5600

24.05.1993 – 23.05.1994 tarihleri arası

20

50

5675

24.05.1994 – 23.05.1995 tarihleri arası

20

51

5750

24.05.1995 – 23.05.1996 tarihleri arası

20

52

5825

24.05.1996 – 23.05.1997 tarihleri arası

20

53

5900

24.05.1997 – 23.05.1998 tarihleri arası

20

54

5975

24.05.1998 – 23.05.1999 tarihleri arası

20

55

5975

24.05.1999 – 08.09.1999 tarihleri arası

20

56

5975

 

2925 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2'NCİ MADDESİNE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri

Tahsis Talep
Tarihindeki

Sigortalılık
Süresi

Yaşı

Gün
Sayısı

Kadın

Erkek

(A)

08.09.1986 tarihinden önce

15

***

***

3600

(B)

09.09.1986 – 23.05.1989 tarihleri arası

15

40

44

3600

24.05.1989 – 23.02.1990 tarihleri arası

15

41

45

3600

24.02.1990 – 23.11.1990 tarihleri arası

15

42

46

3600

24.11.1990 – 23.08.1991 tarihleri arası

15

43

47

3600

24.08.1991 – 23.05.1992 tarihleri arası

15

44

48

3600

24.05.1992 – 23.02.1993 tarihleri arası

15

45

49

3600

24.02.1993 – 23.11.1993 tarihleri arası

15

46

50

3600

24.11.1993 – 23.08.1994 tarihleri arası

15

47

51

3600

24.08.1994 – 23.05.1995 tarihleri arası

15

48

52

3600

24.05.1995 – 23.02.1996 tarihleri arası

15

49

53

3600

24.02.1996 – 23.11.1996 tarihleri arası

15

50

54

3600

24.11.1996 – 23.08.1997 tarihleri arası

15

51

55

3600

24.08.1997 – 23.05.1998 tarihleri arası

15

52

56

3600

24.05.1998 – 23.02.1999 tarihleri arası

15

53

57

3600

24.02.1999 – 08.09.1999 tarihleri arası

15

54

58

3600

 

SSK Primine Tabi Olan ve Olmayan Ücretler

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ -DEĞİL(+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

 

 

1

Asıl Ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

 

 

 

 

  a) Zaman birimine göre ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

aa) Hafta tatili ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

ae) Cumartesi günü ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

bc) Transfer ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

bd) Transfer verimi ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

  c) Götürü ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

da) Hazırlama ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

db) Tamamlama ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

dc) Temizleme ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

 

–          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

 

–          Komisyon ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

3

Ücretin eklentileri

 

 

 

 

  a) Primler

       +

Ödendiği Ay

 

 

aa) Yıpranma tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ac) Yabancı dil tazminatı

       +

Ödendiği Ay

 

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

       +

Ödendiği Ay

 

 

af) Seyyar görev tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ag) Tabii afet yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

aı) Nakit ödenen giyecek yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

aj) Askerlik yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

 

ak) Sünnet yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

       +

Ödendiği Ay

 

 

aö) Ek tazminat,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ap) Yılbaşı parası,

       +

Ödendiği Ay

 

 

ar) Kreş ücreti

       +

Ödendiği Ay

 

 

as) Makam tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

 

aş) İş riski zammı

       +

Ödendiği Ay

 

 

at) Bayram harçlığı

       +

Ödendiği Ay

 

 

  b) İkramiye

       +

Ödendiği Ay

 

 

ba) Bayram ikramiyesi

       +

Ödendiği Ay

 

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

       +

Ödendiği Ay

 

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

       +

Ödendiği Ay

 

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

       +

Ödendiği Ay

 

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

      +

Ödendiği Ay

 

 

–          Jübile ikramiyesi

       –

 

 

 

–          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

       –

 

 

 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

      +

Ödendiği Ay

 

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

      +

Ödendiği Ay

 

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

      +

Ödendiği Ay

 

 

a)Ücret niteliğinde olanlar

      +

Hak Edilen Ay

 

 

b)Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

      +

Ödendiği Ay

 

5

Diğer ödemeler (20.7.1994 tarihli Resmi Gazete (7) Nolu tebliğ

      +

Ödendiği Ay

 

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

      +

Hak Edilen Ay

 

7

Yıllık izin ücretleri (işkazaları ve meslek hast. hariç)

      +

Ödendiği Ay

 

8

İzin harçlığı

      +

Ödendiği Ay

 

9

Yolluklar

  –

 

 

 

  a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

  –

 

 

 

  b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

  –

 

 

 

  c) Harcırahlar

  –

 

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 

 

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 

 

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 

 

 

  a) İşyerinde personele yedirilen yemek, yoğurt v.b.

  –

 

 

13

Ölüm yardımı

  –

 

 

14

Doğum yardımı

  –

 

 

15

Evlenme yardımı

  –

 

 

16

Ayni yardımlar

  –

 

 

 

  a) Ayni konut tahsisi

  –

 

 

 

  b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

  –

 

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

  –

 

 

18

Kıdem tazminatı

  –

 

 

19

İhbar tazminatı

  –

 

 

20

Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

  –

 

SSK VE SGK PRİM ORANLARI

SGK PRİM ORANLARI (01.10.2008'den İtibaren)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası)

2

2

Genel Sağlık Sigortası

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin

5

7,5

12,5

Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin

12

12

 

 

 

 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

60 gün eklenecek işlerde

9

12

21

90 gün eklenecek işlerde

12,5

21,5

190 gün eklenecek işlerde

14

23

Sosyal Güvenlik Destek Primi

(4/a kapsamındakiler için)

7,5

22,5 + 1 ile 6,5

31 ile 36,5

 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI

Yıllar

İşçi Payı(%)

İşveren Payı(%)

Devlet Payı(%)

01.06.2000-31.12.2001

2

3

2

01.01.2002’den itibaren

1

2

1

 

 

SSK PRİM ORANLARI

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

1,5 – 7

1,5 – 7

Analık Sigortası

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Hastalık Sigortası

(Aday Çırak ve Öğrenciler İçin)

2

2

4

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

(Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin)

9

13

22

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

 

SGK Prim ve Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranları

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENELGESİ
16 – 305 Ek

16.12.2003

B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031 -890232

506 sayılı Kanunun 80. maddesinin 4958 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrası uyarınca gecikme zammı uygulaması hk.

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat D. Başkanlığı

Bilindiği gibi, 06.08.2003 tarih, 25191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 38 inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yine, anılan Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasında; 38. maddenin yayımını izleyen ayın sonundan itibaren yürürlüğe gireceği öngörüldüğünden bu madde hükmünün uygulamasına 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

Söz konusu Kanun değişikliği ile 01.10.2003 tarihinden itibaren Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresinde ödenmemesi halinde, alacak aslına önceden belirlenmiş oranlar üzerinden aylık olarak basit usulde gecikme zammı hesaplanması uygulamasından vazgeçilerek, 01.10.2003 tarihi itibariyle muaccel olan ve süresinde ödenmeyen Kurum alacağının ödeme süresinin bittiği tarihte % 10 oranında artırılması suretiyle bulunan tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir. (1)

Öte yandan, kanuni ödeme süresi 01.10.2003 tarihinden önceki döneme ilişkin olup, vadesinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme zammının uygulanmasında; bu alacaklara 30.09.2003 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca hesap edilen gecikme zammının ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam borç (prim+gecikme zammı) tutarına 01.10.2003 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin 4958 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasında öngörüldüğü gibi (% 10 artırılmaksızın) gecikme zammı tatbik edilmesi gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığınca her aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranı ancak ay sonunda açıklanabildiğinden, tahsilatın yapıldığı ayda günlük gecikme zammı hesaplanırken bir önceki aya ait faiz oranının esas alınması suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir.

 1. 01.10.2003 TARİHİNDEN İTİBAREN MUACCEL OLAN ALACAKLAR:

506 sayılı Kanunun 80. maddesinde belirtilen ödeme süresi 01.10.2003 tarihi itibariyle biten (muaccel olan) prim ve diğer alacaklar için ödeme süresinin bittiği tarihte muaccel olan borç % 10 artırılarak, bulunan tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle gecikme zammı hesaplanacaktır.

Buna göre de, özel sektör işyerlerinden dolayı % 10 artırıma giren ilk ay prim borcu 2003/Ağustos ayı bildirgesinden kaynaklanan borç olacaktır.

Resmi sektör işyerlerinden dolayı ise, 15.08-14.09.2003 döneminden kaynaklanan prim borçları % 10 artırılarak yeni düzenleme uyarınca gecikme zammı hesaplanacaktır.

Özel Sektör İşverenleri Yönünden:

Örnek-1: 2003/Ağustos ayına ait özel sektör işyerine ait 1.000.000. TL. prim borcu süresinde (30.09.2003 tarihine kadar) ödenmemiş olan bu borcun 25.11.2003 tarihinde ödendiği varsayıldığında;

01.10.2003 tarihi itibariyle bu borç % 10 artırılarak, 1.100.000 TL. bulunur.

Ayrıca, 2003/Ekim ayı içinde faiz oranı % 2,16 olduğundan, 1.100.000. X 2,16 / 100 = 23.760. TL. gecikme zammı da ilave edilerek 1.100.000. + 23,760 = 1.123.760. TL borca ulaşılır.

Ödemenin 25.11.2003 tarihinde yapılması nedeniyle toplam 1.123.760 TL. borca 25 günlük gecikme zammı hesaplanması için bir önceki ayın (2003/Ekim) faiz oranı esas alınması gerektiğinden,

25 günlük gecikme zammı =

Ana para x süre x faiz oranı


30 x 100

=

 

formülü uygulanarak

1.123.760 x 25 x 2,16


3000

= 20.228 TL.

 

olarak bulunur ve işverenden 25.11.2003 tarihinde (1.123.760 + 20.228) = 1.143.988 TL. tahsil edilir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si ana paraya, 143.988 TL'si ise gecikme zammına alınacaktır.

Resmi Sektör İşverenleri Yönünden:

Örnek-2: 15.08.-14.09.2003 dönemine ait resmi sektör işyerine ait 1.000.000 TL. prim borcunun süresinde (15.09.-14.10.2003 dönemi sonuna kadar) ödenmemiş ve bu borcun 25.11.2003 tarihinde ödendiği varsayıldığında,

15.10.2003 tarihi itibariyle bu borç % 10 artırılarak 1.100.000 TL. bulunur.

Yine, 15.10-14.11.2003 dönemi için de, dönemin ilk günü olan aydaki (2003/Ekim) faiz oranı esas alınması suretiyle (bu oran da % 2,16 olduğundan) 1.100.000 X 2,16 / 100 = 1.123.760. TL. borca ulaşılır.

Ödemenin 25.11.2003 tarihinde yapılması nedeniyle, bu defa 11 günlük gecikme zammı hesaplanması için bir önceki dönemin faiz oranı (2003/Ekim ayındaki % 2,16) esas alınarak

11 günlük gecikme zammı =

1.123.760 x 11 x 2,16


3000

= 8.900

 

bulunarak işverenden

25.11.2003 tarihinde (1.123.760 + 8.900) = 1.132.660 lira tahsil edilir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si ana paraya, 132.660 TL'si ise gecikme zammına alınacaktır.

 1. ÖDEME VADESİ 01.10.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ ALACAKLAR:

Özel Sektör İşverenleri Yönünden:

Örnek-1: A işverenin 2003/Ocak ayı aylık sigorta primleri bildirgesinden kaynaklanan 1.000.000 TL. tutarındaki prim borcunun 10.12.2003 tarihinde ödenmesi durumunda;

Söz konusu prim borcundan dolayı 30.09.2003 tarihine kadar her ay için mülga beşinci fıkra hükmü uyarınca aylık % 7 oranı üzerinden toplam % 49 oranı uygulanarak 490.000 TL. gecikme zammı bulunur. Bu rakam prim aslına eklenerek 30.09.2003 tarihi itibariyle prim+gecikme zammından oluşan toplam 1.490.000 TL. borç hesaplanır.

01.10.2003 tarihinden itibaren ise, yeni düzenleme uyarınca (% 10 artırılmaksızın) gecikme zammı hesaplanması gerektiğinden, yukarıdaki şekilde hesaplanmış prim + gecikme zammından oluşan 1.490.000 TL. borca, bu defa Ekim ayı için gecikme zammı hesaplanırken Hazine Müsteşarlığınca açıklanan aylık ortalama faiz oranı % 2,16 olduğundan 1.490.000 X 2.16 / 100 = 32.184 TL. gecikme zammı hesaplanarak toplam borca ilave edilir ve toplam borç 1.522.184 TL. olur.

Yine, Kasım ayı için de toplam 1.522.184 TL'ye bu defa Kasım ayı için Hazine Müsteşarlığınca açıklanan ortalama faiz oranı % 2,12 olduğundan, bu oranın uygulanması suretiyle bulunan 1.522.184 X 2,12 / 100 = 32.270 TL. gecikme zammı, 1.522.184 TL'ye eklenerek 1.554.454 TL. toplam borç tahakkuk ettirilir.

Ödemenin 10.12.2003 tarihinde yapılması halinde ise, 10 günlük gecikme zammı hesap edilmesi gerektiğinden, ödemenin yapıldığı ay için bir önceki ayın faiz oranı esas alınacağından Kasım ayına ilişkin % 2,12 aylık ortalama faiz oranı esas alınarak

10 günlük gecikme zammı =

1.554.454 x 10 x 2,12


3000

= 10.985 lira

 

bulunarak 10.12.2003 tarihinde,

1.554.454 + 10.985 = 1.565.439 TL. işverenden tahsil edilir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si ana paraya, 565.439. TL'si ise gecikme zammına alınacaktır.

Resmi Sektör İşverenleri Yönünden:

Örnek-2: B işverenin 15.01.2003 – 14.02.2003 (Ocak ayı) dönemine ilişkin aylık sigorta primleri bildirgesinden kaynaklanan 1.000.000 TL. tutarındaki prim borcunun 25.12.2003 tarihinde ödenmesi durumunda;

Söz konusu prim borcundan dolayı her ay (dönem) için (14.10.2003 tarihine kadar) aylık % 7 olmak üzere toplam % 49 oranı uygulanarak 490.000 TL. gecikme zammı hesaplanır. Bu rakam prim aslına eklenerek toplam borç 1.490.000 TL. olarak hesaplanır.

14.10.2003 tarihinden itibaren ise, yeni düzenleme uyarınca gecikme zammı hesaplanması gerektiğinden, 14.10.2003 tarihine kadar hesaplanmış gecikme zammı ile birlikte toplam 1.490.000 TL. borca, bu defa 15.10.2003 – 14.11.2003 dönemi (Ekim ayı) için Hazine Müsteşarlığınca açıklanan aylık ortalama faiz oranı % 2.16 olduğundan, 1.490.000 X 2.16 / 100 = 32.184 TL. gecikme zammı hesaplanarak toplam borca ilave edilir ve toplam borç 1.522.184 TL. olarak bulunur.

Yine, 15.11.-14.12.2003 dönemi (Kasım ayı) için de toplam 1.522.184 TL'ye bu defa (Kasım ayına ilişkin olarak belirlenen) faiz oranı % 2,12 olduğundan, bu oran uygulanarak 1.522.184 x 2.12 / 100 = 32.270 TL. olarak bulunan gecikme zammı, 1.522.184 TL'ye eklenerek toplam borç 1.554.454 TL'ye ulaşır.

Ödemenin 25 Aralık 2003 tarihinde yapılması halinde, 11 günlük gecikme zammı hesap edilmesi ve ödemenin yapıldığı dönem olan 15.12.2003 – 14.01.2004 dönemi (2003 Aralık ayı) için bir önceki dönemin (15.11.-14.12.2003) faiz oranı esas alınması gerektiğinden, 15.11.-14.12.2003 dönemine (Kasım ayına) ilişkin % 2,12 aylık ortalama faiz oranı esas alınarak

11 günlük gecikme zammı =

1.554.454 x 11 x 2,12


3000

= 12.083 TL.

 

bulunarak 25.12.2003 tarihi itibariyle 1.566.537 TL'nin işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si ana paraya, 566.537. TL'si ise gecikme zammına alınacaktır.

 1. İDARİ PARA CEZALARI:

Örnek 1: C İşverenince 20.01.2003 tarihinde tebliğ edilen 1.000.000 TL. tutarında idari para cezasının 7 günlük yasal süresinde (27.01.2003) ödenmeyerek 05.01.2004 tarihinde ödenmesi durumunda;

Söz konusu idari para cezası borcundan dolayı 28.01.2003 tarihinden itibaren 28.10.2003 tarihine kadar her ay için % 7 olmak üzere toplam % 63 gecikme zammı tahakkuk ettirilerek bulunan tutara 29.10.2003 tarihinden itibaren her ay için değişik beşinci fıkra hükmü uyarınca Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak olan aylık faiz oranı bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme zammı hesaplanır.

28.01.-28.02.2003 — % 7

01.03.-28.03.2003 — % 7

29.03.-28.04.2003 — % 7

29.04.-28.05.2003 — % 7

29.05.-28.06.2003 — % 7

29.06.-28.07.2003 — % 7

29.07.-28.08.2003 — % 7

29.08.-28.09.2003 — % 7

29.09.-28.10.2003 — % 7 (Bu dönemin ilk günü 29.09.2003 tarihi olduğu için ay kesirlerinin bölünememesi nedeniyle bu dönem için de gecikme zammı tam ay olarak hesaplanacaktır.)

28.01.2003 – 28.10.2003 tarihleri arası için gecikme zammı oranı toplamı % 63 üzerinden 630.000 TL. bulunarak borç aslına ilave edilmek suretiyle ipc borcu 1.630.000. TL olarak bulunur.

28.10.2003 tarihinden itibaren her dönem için uygulanacak faiz oranının tespitinde, dönemin ilk günü hangi takvim ayı içinde ise, o takvim ayının faiz oranı dikkate alınacaktır.

Bu durumda, 29.10.2003 – 28.11.2003 döneminde Ekim ayı için Hazine Müsteşarlığınca açıklanan faiz oranı dikkate alınarak (Bu faiz oranı da % 2.16 olduğundan) 1.630.000 X 2,16 / 100 = 35.208 TL. bulunur ve bu tutar 1.630.000 TL'ye eklenerek, toplam borç 1.665.208 TL'ye ulaşır.

Yine, 29.11.2003 – 28.12.2003 dönemi için de 1.665.208 TL X 2.12 (2003/Kasım ayı faiz oranı) / 100 = 35.302 TL. olarak bulunan gecikme zammı da borca ilave edilip 1.700.510 TL. olarak toplam borç hesaplanır.

İşverenin bu borcu 05.01.2004 tarihinde ödemesi durumunda ise, bu defa 29.12.2003-05.01.2004 devresine ait 8 günlük gecikme zammı hesaplanması gerektiğinden ödemenin yapıldığı dönem, 29.12.2003 – 28.01.2004 dönemi olduğu için bu dönemin faiz oranı belli olmadığından, bir önceki dönemin (29.11.2003 – 28.12.2003) yani 2003/Kasım ayındaki % 2.12 faiz oranı dikkate alınarak

8 günlük gecikme zammı =

1.700.510 x 8 x 2.12


3000

= 9.614 TL.

 

bulunur. Bulunan bu tutar 1.700.510 TL'ye eklenerek, 1.710.124 TL olarak 05.12.2003 tarihinde işverenden tahsil edilecektir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si idari para cezası aslına 710.124 TL'si ise gecikme zammına alınır.

Örnek-2: B İşverenine 10.08.2003 tarihinde tebliğ edilen 1.000.000 TL. tutarında idari para cezasının 15 günlük yasal süresi içerisinde (25.08.2003 tarihine kadar) ödenmeyerek 05.01.2004 tarihinde ödemesi durumunda;

Söz konusu idari para cezasından dolayı 26.08.2003 – 26.09.2003 ve 27.09.2003 – 26.10.2003 dönemleri için iki aylık gecikme zammı oranı % 14 üzerinden 140.000 TL. gecikme zammı ilave edilerek toplam ipc borcu 1.140.000 TL. olarak bulunur.

27.10.2003 – 26.11.2003 dönemi için de (Ekim ayındaki faiz oranı % 2,16 olduğundan) 1.140.000 X 2,16 / 100 = 24.624 TL. bulunur ve bu tutar 1.140.000 TL'ye eklenerek, 1.164.624 TL'ye ulaşılır.

27.11.2003 – 26.12.2003 dönemi için de (Kasım ayındaki faiz oranı % 2,12 olduğundan) 1.164.624 X 2,12 / 100 = 24.690 TL bulunur ve bu tutar 1.164.624 TL'ye eklenerek, 1.189.314 TL'ye ulaşılır.

İşverenin, bu borcu 05.01.2004 tarihinde ödemesi durumunda 27.12.2003 ila 05.01.2004 tarihleri arasında bir önceki dönemin (Kasım ayı) faiz oranı % 2,12 dikkate alınarak

10 günlük gecikme zammı =

1.189.314 x 10 x 2,12


3000

= 8.404 TL

 

bulunur.

Bulunan bu tutar 1.189.314 TL'ye eklenerek, 05.01.2004 tarihinde işverenden 1.197.718 TL olarak tahsil edilir.

Tahsil edilen bu meblağın 1.000.000 TL'si idari para cezası aslına 197.718 TL'si ise gecikme zammına alınır.

İdari para cezaları ile ilgili tebligatlardaki 15 günlük yasal ödeme süresinin 30.09.2003 tarihinde (bu tarih dahil) bitmesi, dolayısıyla idari para cezası borcunun 01.10.2003 tarihi itibariyle muaccel olması nedeniyle, bu durumdaki idari para cezaları da % 10 oranında artırılması suretiyle bulunan tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle gecikme zammı hesaplanacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR:

   

   

  1. Prim ve idari para cezası dışındaki diğer alacaklara (özel işlem ve eğitime katkı payı hariç) uygulanacak gecikme zamları da aynı esaslar çerçevesinde hesaplanacaktır.
  2. Öte yandan, söz konusu Kanun değişikliği ile prim ve diğer alacakların süresi içinde ödenmemesinin yaptırımı olarak uygulanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve esas alınacak oranların belirlenmesinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinden vazgeçilmiş olmakla beraber, tebliğ edilen gecikme zammına kanuni faiz uygulanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinden tebliğ edilen gecikme zammına kanuni faiz uygulanmasına ilişkin mevcut uygulamaya bu konuda daha önce yayımlanmış olan genelgeler uyarınca aynen devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını, uygulamada doğacak tereddütler hakkında ise Genel Müdürlüğümüzden talimat istenilmesini rica ederiz.

Kurumun Prim ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi Halinde Hazine Müsteşarlığınca Açıklanan TL Cinsinden İskontolu İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Aylık Ortalama Faiz Oranları Dikkate Alınarak Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları (1)

2005

Şubat

1.36

Ocak

1.49

2004

Aralık

1.75

Kasım

1.73

Ekim

1.73

Eylül

1.91

Ağustos

1.87

Temmuz

1.97

Haziran

2.05

Mayıs

2.13

Nisan

1.75

Mart

1.84

Şubat

1.81

Ocak

1.91

2003

Aralık

2.07

Kasım

2.12

Ekim

2.16

Eylül

2.35

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna Göre İdari Para Cezaları

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (*)

23/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası (5728/499 md)

2009  YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

2010  YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

2011  YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2012  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%10,26 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2013  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%7,80 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2014  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%3,93 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2015  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%10,11 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2016  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%5,58 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

2017  YILI CEZA MİKTARI (TL) (%3,83 Yeniden Değerleme Oranı  kadar artırılmıştır)

 4817 sayılı Kanunun 18 'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 

 250 

 280 

 286 

 308 

 339 

 365 

 379 

 417 

 440 

 456 

 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 

 500 

 560 

 572 

 616 

 679 

 731 

 759 

 835 

 881 

 914 

 Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 

 5.000 

 5.600 

 5.723 

 6.163 

 6.795 

 7.325 

 7.612 

 8.381 

 8.848 

 9.186 

 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 

 2.000 

 2.240 

 2.289 

 2.465 

 2.717 

 2.928 

 3.043 

 3.350 

 3.536 

 3.671 

 (*) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. 

Yıllık ücretli İzin Süreleri

İş Kanunu Madde 53: İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 1. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
 2. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
 3. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz. (Cümle 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir)Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.