Osman ÖZBOLAT

Osman ÖZBOLAT, ilköğretim ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Uzun süre İstanbul'da Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yaptı. Çalışma hayatının birçok aşamasında sahada bizzat uygulayıcı konumunda çalıştı.

2011 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT hocanın danışmanlığında hazırladığı “Türk Sosyal Güvenlik Siteminde İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları” projesi ile tamamladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünde eğitim almıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanda birçok hakemli dergilerde ve haber portallarında makaleleri yayımlanmıştır. Çeşitli eğitim kurumlarında ve üniversitelerde İş ve Sosyal Güvenlik alanında sunumlar yapmıştır. Yine sosyal güvenlik bilincinin oluşması adına liselerde, askeri birliklerde gönüllü olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirmelerle eğitimler vermiştir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında İstanbul Adliyesi'nde Adli Bilirkişilik yapmaktadır.

Ayrıca, birçok basın ve yayın organlarında iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında düzenli olarak yazaları yayımlanmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları

-Yargı Kararları Işığında- Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Kılavuzu (Tamamlanma Aşamasında)

-Sosyal güvenlik Sisteminde İdari Para Cezaları ve Fesih Hükümleri (Yaayımlanma Aşamasında)

Tez Çalışması

Yüksek Lisans Projesi: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları

Yayınlanmış Mesleki Makalelerinden Bazıları

– İşyeri Hekimi Çalıştırma Konusunda Yenilikler Nelerdir? (Yaklaşım Dergisi – 2016 Mart)

– Asgari ücret Teşviki Derde Derman Olur mu? (Yaklaşım Dergisi – 2016 Şubat)

– İşyerini Devralan İşverenle Çalışmak İstemeyen İşçinin Kıdem Tazminatına Hakkı Var mıdır? (Yaklaşım Dergisi – 2016 Ocak)

– İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Durumu ve Yasal Yaptırımı (Yaklaşım Dergisi – 2015Kasım)

– Ücetten İndirim Yapılamayacak Haller (Yaklaşım Dergisi – 2015 Ekim)

– Yargıtay'dan İşçiler Lehine Çok Öenmli bir Karar (Yaklaşım Dergisi – 2015 Eylül)

– Mahkeme Kararıyla Tespit Yapılan Hizmet Döneminde İstirahatli Olunan Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir mi? (Yaklaşım Dergisi – 2015 Ağustos)

– İş Akdi Devam Ederken Kullanılmamış Olan Yıllık İzinlere Ait Ücretler İşverenden Talep Edilebilir mi? (Yaklaşım Dergisi – 2015 Temmuz)

– Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre İşveren Lehine Uygulanan Cezalar (Yaklaşım Dergisi – 2015 Haziran)

– Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilirller mi? (E- Yaklaşım – 2014/Mayıs)

– GSS Prim Borcu Olanlar İçin Köprüden Önceki Son Çıkış: 30.04.2015 (E- Yaklaşım – 2015/Nisan)

– Bir İPC Sebebi Olarak Kayıt ve Belge İbraz Edilmemesi Haline Dair Özel Durumlar (E- Yaklaşım – 2015/Mart)

– Deneme Süresinin Sağladığı Haklar ve Borçlar İle Sigortalılık Açısından Değerlendirilmesi (Yaklaşım – 2015/Şubat)

– Prim Matrahına Dahil Edilmeyecek Kazançlar (E- Yaklaşım – 2014/Aralık)

– Eski Bağkur'lu Yeni 4/B‘li Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar (Ahmet ADIGÜZEL-Osman ÖZBOLAT Mali Çözüm Dergisi/Sayı-117)

– Özel Sigorta Primi Ödeyen İşletmeler SGK'ya da Prim Ödüyor (Ahmet ADIGÜZEL-Osman ÖZBOLAT Lebib Yalkın Dergisi/2013 Temmuz)

– Aylık Prim Hizmet Belgesinin İşleme Alınması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar (Mali Çözüm Dergisi– Sayı/108)

– Torba Kanuna Göre Yapılandırmanın Genel Esasları ve Kapsama Giren Borçlar (Yaklaşım Dergisi – 2014 Kasım)

– Maluliyet İşlemleri Açısından Sigortalılığın Başlangıcı (Yaklaşım Dergisi – 2014 Ocak)

– Ruhen Özür Hallerinin İş Kazası Açısından Değerlendirilmesi (Osman ÖZBOLAT-Mustafa Erkay DURAK Yaklaşım Dergisi/2012 Ağustos)

– İşyeri Kayıt ve Belgelerini İbraz Etmeme Cezası Caydırıcı mıdır? (E-Yaklaşım Dergisi/2012 Ocak)

– İşyeri Kayıt ve Belgeleri İle İlgili İdari Para Cezaları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar (E-Yaklaşım Dergisi/2011 Haziran)

– Torba Kanunla İle Birlikte Kız Çocuklarının Sağlık Yardımında Yapılan Düzenleme (Yaklaşım Dergisi/2011 Mayıs)

– Aylık Prim hizmet Belgesi Asma Yükümlülüğünün Sona Ermesi (E-Yaklaşım/2011 Nisan)