Mustafa T. ÖZKAN

Uzmanlık Alanları: Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku, İdari Para Cezaları, İşçi Uyuşmazlıkları, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikalar Kanunu, Yabancı İşçi İstihdamı

Konuştuğu Diller: İngilizce

Eposta: tevfik@insdanismanlik.com

Mustafa T. ÖZKAN, ilk ve orta öğretimini Osmaniye’de görmüştür.  Ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme yüksek lisansı yaptıktan sonra, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü mezunudur.

Kamuda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak birçok ilde çalışmıştır. Birçok davada adli bilirkişi olarak görev aldı. Bunun yanı sıra kamu ve özel sektöre ait birçok işyerinde İş Hukuku, İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik mevzuatı alanlarında eğitimler vermiş, konu ile ilgili seminerlere katılmış, çalışmalar yapmış, birçok ulusal dergilerde yazıları yayınlanmıştır.