Bordrolama ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bordro İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu açısından firmaların tutmakla yükümlü oldukları belgelerdir. Ücret Hesap Pusulası, Ücret Tediye Bordrosu veya Ücret Bordrosu isimleri ile tanımlanmaktadır. Kanuni düzenlemelerde farklılık gösterse de personel yönetiminin çalışanlar nezdinde kayıt altına alınmasını ifade etmektedir.

Bordrolama İşlemleri ile hali hazırda karmaşık ve yoğun olan iş sürecinde, işin dış kaynaklar üzerinden yaptırılarak işteki verimin artırılması demektir. Özellikle büyük kapasiteli iş yerleri için ay bazında çalışan sirkülasyonu göz önüne alındığında, firmalar için hem girdi maliyetlerinin artmasına hemde zaman ve performans açısından ilgili departmanların veriminin düşmesine yol açmaktadır.

Bu sebeple rekabet koşullarını varlığı dikkate alındığında bütün kurumsal firmalar gibi sizlerde personel işlemleri ile ilgili işlemlerinizi profesyonel ekibimize yaptırabilir ve zaman, maliyet, performans ve verimlilik açısında firmanıza katma değer sağlayabilirsiniz.

Bordrolama işlemleri açısında verdiğimiz hizmetler:

– Performans yönetimi ve değerlendirmesi,

– Ücretlendirme ve ücret yönetimi,

– Kariyer Yönetimi,

– Özlük işlemleri,

– İnsan kaynakları yönetim süreçleri,

– İş analizi ve değerlendirmesi,

– SGK ile ilgili tüm iş ve işlemler,

– İş Kur ile ilgili tüm iş ve işlemler gibi.