Denetim Hizmetleri Danışmanlığı

Denetim bir “iç disiplin” olarak firmaların raporlama hizmetlerinin en önemli ayağını teşkil etmektedir. Aylık veya yıllık olarak yapılan iç denetim ve raporlama hizmeti, yapılan iş ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde uygunluğunun öne serilmesi, hataların ortaya konulmasını teşkil eder. Ve en önemlisi şeffaflık ve sürdürülebilirliğin önü açılmaktadır.

Bu süreçlerle birlikte eksikliklerin giderilmesi, yapılan hatalı işlemlerin giderilmesi ve firma yönetim politikalarına daha etkin bir yön verilmesi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda firmaların küresel rekabet ortamında güçlerinin artmasına ve daha sağlam bir şekilde sektörel faaliyetlerine devam etmelerine yol açmaktadır.

İNS Danışmanlık hizmetleri olarak uzman ekibimizle birlikte firmaların insan kaynakları yönetim süreci ile ilgili olarak:

– Bordrolama işlemlerinin denetimi ve kontrolü,

– Yevmiye defteri kayıt ve diğer belgelerin incelenmesi,

– İzin, ücret, prim ve diğer hususlar mevzuat bağlamında değerlendirilmesi ve raporlanması,

– Kurumsal teftiş ve denetim işlemlerinin hazırlanması, takibi ve yönetimi,

– İşveren maliyetlerinin azaltılması hususunda çalışmalar yapmak ve yönlendirici raporlar hazırlamak.