Eğitim ve Sirküler Hizmetleri Danışmanlığı

Güncel mevzuatın takip edilmesi ve yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlanmasının takip ve planlama aşaması her firma için ayrı bir maliyet ve aynı zamanda zaman yönetimi açısından negatif bir unsurdur. Özellikle çalışma hayatına yönelik ay bazında onlarca köklü yasal düzenlemelerin yapıldığı ülkemizde söz konusu hizmet açısından destek almak kurumsal firmalar açısında bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu kapsamda yıllık yaptığımız sözleşmeler çerçevesinde her ay firmalara yasal değişikliklerle ilgili bilgilendirmeler yapılmakta, ve aylık danışmanlık kapsamında ilgili firmalara söz konusu değişiklikler bire bir anlatılmaktadır. Ayrıca firmaların yasal mevzuata uyum sağlamaları açısından plan ve programlar hazırlanmaktadır.

Bununla birlikte çalışma hayatına yönelik firma çalışanlarının eksiklik hissettikleri konuları gerek iş yerinin bütün çalışanlarına gerekse de konu bazlı ilgili departmanlara yönelik özel eğitim programları sunulmaktadır.

İNS Danışmanlık Hizmetleri olarak söz konusu eğitim programlarımız İş Hukuku ve bütün alt mevzuatla birlikte Sosyal Güvenlik Hukuku ve bütün alt mevzuatı çerçevesinde verilmektedir.