İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Türkiye’deki gerek İş Hukuku gerekse de Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamalarına baktığımızda sistemsel bir mevzuat bütünlüğünün olmadığını görürüz. Bu sebepten hemen hemen her ay kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, iç emirler, tebliğler düzenlenir ve bu değişiklikleri takip etmek, değişen uygulamalara göre çalışmalar yapmak firmalar için imkansız hale gelir. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde eksik işlemlerden ötürü bazen akıl almaz idari para cezaları ile karşılaşmamak imkansızdır.

Bu çerçevede siz değerli müşterilerimize mevzuatsal bütün alt yapı temin edilerek bilgilendirmeler yapılmakta ve ayrıca söz konusu değişikliklere yönelik firma personellerine bire bir veya toplu eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca her ay yapılan değişikliklere yönelik uzman ekibimiz tarafından hazırlanan sirkülerler firmalar ile paylaşılmaktadır. Bu sirkülerlerimizde sadece yasal değişiklikler hatırlatılmamakta, konunun uzmanları tarafından hazırlanan makalelerle bilgiler verilmektedir.

Bunların yanı sıra:

– Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen her türlü teftişe firmaları hazırlamak,

– İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik proje ve raporlar sunmak,

– İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi, özlük dosyalarının oluşturulması,

– İdari para cezalarına ilişkin sürecin takip edilmesi ve firma menfaatine yönelik etkin yasal çalışmaların yapılması,

– Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri ile ilgili sürecin yönetilmesi,

– İş kazası ve meslek hastalıkları soruşturmalarının yönetilmesi ve hukuki anlamda gerekli desteğin sağlanması,

– Toplu işten çıkar, toplu iş sözleşmeleri gibi süreçlerin yönetilmesi,

– İşyeri dosyası açma, kapama ve devir işlemlerinin yürütülmesi,

– İhaleli işlerle ilgili sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

– Asgari işçilikle ilgili inceleme yapılması ve iş sürecinin takip edilmesi.